Wydarzenia


2011

Styczeń to tradycyjnie miesiąc odwiedzin rodzin w czasie Wizyty Duszpasterskiej, katolickie rodziny naszej Parafii z wielką serdecznością i życzliwością przyjmowały księży w swoich domach.

W Świetlicy w Milikowie 22 stycznia odbyła się Parafialna Zabawa Opłatkowa. Od godziny 19.00 do 5.00 rano z radością karnawału, przy muzyce i dobrym jedzeniu parafianie bawili się na naszej Zabawie. Rozpoczęła się zabawa jasełkami przygotowanymi przez młodzież.

 

 

 

 

        

11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes została odprawiona Msza św. w intencji chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Księża odwiedzili także chorych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum w Nowogrodźcu udzielając sakramentu Namaszczenia Chorych.

 

         W dniach od 17 do 24 lutego odbyła się z naszej Parafii Pielgrzymka do Ziemi Świętej, w której z naszej Parafii z Księdzem Proboszczem wzięło udział 28 osób.

 

 

 

Grupa pielgrzymkowa przed Bazyliką Bożego Grobu w Jerozolimie

 

4 i 6 marca 2011 r. w naszej Parafii odbyła się Wizytacja Kanoniczna Biskupa dr Stefana Cichego - Biskupa legnickiego. Wizytacje Kanoniczne w Parafiach odbywają się co pięć lat. Wcześniejsza wizytacja przeprowadzona przez Biskupa dr Stefana Regminta odbyła się 7 i 8 maja 2006 r.

 

 

Plan wizytacji Parafii p.w. św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.

4. marca 2011 r. (piątek)

900 – 945 – odwiedziny Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu i Przedszkola w Nowogrodźcu (spotkanie w sali sportowej).

945 – 1015 – spotkanie z gronem pedagogicznym i pracownikami Szkół i Przedszkola (aula Szkoły Podstawowej).

1030 – wizyta w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

1130 – Msza św. i odwiedziny chorych w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Nowogrodźcu.

1300 – obiad na plebanii.

po obiedzie kancelaria parafialna.

 

6. marca 2011 r. (niedziela)

700 – Powitanie kanoniczne Biskupa legnickiego Stefana Cichego w kościele parafialnym, Msza św. ze sprawozdaniem Księdza Proboszcza.

815 – śniadanie na plebanii

900 – Msza św. w kościele pomocniczym św. Mikołaja w Nowogrodźcu.

Przed Mszy św. modlitwa za zmarłych na przykościelnym cmentarzu.

1030 – Msza św. w kaplicy mszalnej w Zabłociu. Poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej.

1200 – Msza św. w kościele parafialnym z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie z dziećmi i młodzieżą (Służba Liturgiczna, Eucharystyczny Ruch Młodych, Schola, Ruch Światło-Życie, Duszpasterstwo młodzieżowe „Głębia”).

1330 – obiad na plebanii.

1600 – adoracja Najświętszego Sakramentu dla grup parafialnych.

1630 – spotkanie z wspólnotami i grupami: Rada Parafialna, Żywy Różaniec, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Zespól Synodalny, Chór Parafialny, Zespól Charytatywny i Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Krąg Biblijny, Wspólnoty Kapłańskiej Ludzi Świeckich. (zmiana tajemnic Żywego Różańca).

1800 – Msza św. w kościele parafialnym.

1900 – kolacja na plebanii.

 

 

 

Msza św. dla chorych w Hospicjum w Nowogrodźcu. Powitanie Ks. Biskupa Stefana Cichego przez Dyrektora Karola Łapota.

 

 

 

Odwiedziny chorych na salach.

 

 

 

 

Powitanie Biskupa Stefana Cichego w drzwiach kościoła parafialnego przez Proboszcza Parafii Ks. Krzysztofa Słabickiego.

 

Modlitwa przed ołtarzem.

 

 

 

Msza św. w kaplicy w Zabłociu w czasie wizytacji kanonicznej.

 

 

Sakrament Bierzmowania w czasie wizytacji kanonicznej.

 

Spotkanie Biskupa legnickiego z Żywym Różańcem.

 

 

 

 

 

        

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE KSIĘDZA PROBOSZCZA

z racji Wizytacji Kanonicznej

J. E. Księdza Biskupa dr Stefana Cichego

w Parafii Nowogrodziec

4.03. i 6. 03. 2011 r.

 

Ekscelencjo!

Najdostojniejszy Księże Biskupie legnicki!

Z wielką radością witamy Ciebie w naszej Parafii w Nowogrodźcu. Po 5 latach od ostatniej wizytacji kanonicznej Pasterz naszego Kościoła legnickiego przybywa do naszej wspólnoty parafialnej, aby umocnić nas swoją obecnością i swoim słowem. Tak jak Apostołowie nawiedzali Gminy chrześcijańskie, aby ich umocnić w wierze i tworzyć z nimi Komunię w Bogu, tak i Ty jako ich następca, przybywasz do nas w tym niełatwych czasach, aby nas napełnić radością płynącą z wiary i miłości do Boga, aby w nas budować Komunię z Bogiem.

Witając cię Ekscelencjo w naszej parafialnej świątyni, która za dwa lata będzie obchodziła 220 lecie istnienia, pragnę przedstawić sprawozdanie duszpasterskie z działalności naszej parafii.

 

Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się 7 i 8 maja 2006 r., przeprowadził ją J.E. Ks. Bp dr Stefan Regmunt.

 • Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, liczy 5645 mieszkańców, w skład Parafii wchodzą miejscowości: Nowogrodziec, Milików, Zabłocie i Kolonia Milików.
 • Zdecydowana większość mieszkańców naszej Parafii ponad 90% utożsamia się z religią rzymskokatolicką, choć mieszkają tu także osoby niewierzące, nieutożsamiające się z żadną religią, bądź obojętne religijnie oraz wyznawcy innych religii: Świadkowie Jehowy, Zielonoświątkowcy.
 • Na terenie naszej Parafii znajduje się kościół parafialny p.w. św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, kaplica mszalna św. Jana Chrzciciela w Zabłociu, kościół pomocniczy św. Mikołaja w Nowogrodźcu oraz  kaplica przedpogrzebowa przy kościele św. Mikołaja, a także plebania, garaż i budynek gospodarczy oraz dom parafialny (organistówka), wszystkie te obiekty są własnością Parafii.

Msze św. odprawia się w niedziele: 700, 900, 1030, 1200 i 1800.

W dni świąteczne o godz.: 900, 1030, 1630 i 1800.

W dni powszednie o godz. 700 i 1800.

W niedzielnych mszach św. uczestniczy około 40 - 50 % wiernych zobowiązanych do uczestnictwa.

Na terenie Parafii znajdują się trzy Cmentarze: parafialny przy kościele św. Mikołaja (zamknięty), komunalne przy ul. Sienkiewicza i Słowackiego.

 • W Parafii od ostatniej wizytacji pracowali: śp. Ks. Kanonik Jan Słomka, który zmarł 17 listopada 2007 r., z wielką gorliwością pracował przez 28 lat w tutejszej parafii, parafianie wspominają go z wielką czcią i szacunkiem, dlatego też ufundowali mu za tę gorliwą pracę nagrobek, który został poświęcony przez Waszą Ekscelencję.

Od 25 listopada 2007 Proboszczem Parafii jest mówiący te słowa Ks. Krzysztof Słabicki. Od ostatniej wizytacji w Parafii pracowali księża wikariusze: Ks. Jacek Wojeński, Ks. Paweł Jagusz, Ks. Artur Szumski, Ks. Przemysław Tur i obecny wikariusz Ks. Sławomir Dębowiak.

 • Na terenie naszej parafii znajdują się: Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Nowogrodźcu. Jest także Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

W szkołach i przedszkolu odbywa sie katechizacja w wymiarze 2 godzin tygodniowo i 99% dzieci i młodzieży uczestniczy w katechizacji.

W naszej parafii jest organistą - Pan Włodzimierz Ruciński.

Kościelnymi w naszej parafii są: w kościele parafialnym Pan Walenty Bober, w kaplicy filialnej w Zabłociu Pan Feliks Żądło, a w kościele pomocniczym św. Mikołaja Pan Ferdynand Duda. O porządek w kościele parafialnym dba Pani Janina Puk, a Pani Matylda Kołodziej troszczy się o szaty i bieliznę kościelną,  w kościele pomocniczym i w kaplicy w Zabłociu o porządek dbają parafianie.

Na plebanii gospodynią jest Pani Danuta Chmiel.

W naszej Parafii pomagają rozdzielać Komunię Świętą i zanoszą Ją chorym czterej Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej: Pan Krzysztof Makuch, Pan Adam Sudoł, Pan Ireneusz Ślusarczyk i Pan Andrzej Kołodziej.

Wszystkim pracującym w służbie kościelnej bardzo serdecznie dziękuję w obecności Księdza Biskupa za gorliwą pracę i wielkie zaangażowanie na rzecz Kościoła i parafii oraz za wszelką pomoc dla mnie osobiście.

 • Co roku przeżywamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe i wielkopostne, w których bierze udział około 25 % parafian, a w czerwcu 2010 r. obyły sie tygodniowe Misje Święte, które poprowadzili Księża Salwatorianie, które przygotowywały nas do przepięknej Uroczystości ogłoszenia św. Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta i Gminy Nowogrodziec.

W wielkim poście odbywają się Rekolekcje dla dzieci i młodzieży, 99% uczniów uczestniczy w spotkaniach rekolekcyjnych, które odbywają sie w Auli Szkoły Podstawowej.

 • Wielu Parafian korzystało z sakramentu spowiedzi i Komunii św. w ciągu całego roku, a szczególnie w I-e piątki miesiąca i w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Zaś około 40 chorych korzysta ze spowiedzi i Komunii św. w I-y piątek miesiąca w domu, w minionym roku odwiedziliśmy 407 osób w domach ze spowiedzią i Komunią św. oraz w każdą sobotę odwiedzamy około 65 osób z Komunią św. w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nowogrodźcu.
 • W minionym roku udzielono:
  • § 50 chrztów dzieciom,
  • § do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 56 dzieci z kl. II i 2 osoby dorosłe,
  • § Sakrament Bierzmowania przyjęło 74 osoby,
  • § 24 par zawarło Sakrament Małżeństwa, ale z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że wzrosła znacząco liczba związków niesakramentalnych, w tym bez żadnych przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego, często żyjący w konkubinacie tłumaczą się brakiem funduszy na wesele.
  • § pogrzebano 46 zmarłych, w tym 19 osób zmarło bez Świętych Sakramentów.
  • § rozdano 70 tyś. Komunii św.

  W naszej parafii działa :

 • Rada Parafialna,
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
 • Żywy Różaniec,
 • Wspólnota Kapłańska Ludzi Świeckich,
 • Krąg Biblijny,
 • Parafialny Zespół Synodalny I Synodu Diecezji Legnickiej,
 • Ruch Świat- Życie,
 • Duszpasterstwo młodzieżowe „Głębia”,
 • Eucharystyczny Ruch Młodych,
 • Schola dziecięca,
 • Służba Liturgiczna (ministranci, lektorzy, ceremoniarze, Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.),
 • Zespół charytatywny.

 

W naszej parafii corocznie odbywa się przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św., którym są objęte dzieci kl. II Szkoły Podstawowej, co tydzień odbywa sie spotkanie w salce na plebanii oraz przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, którym jest objęta młodzież gimnazjalna I-III kl., kl. I i II maja spotkania jeden raz w miesiącu, kl. III raz w tygodniu w salce na plebanii. Dwa razy w roku odbywa się także przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa, w którym uczestniczą narzeczeni, którzy chcą zawrzeć ślub kościelny, objęci są oni także opieka poradni przedmałżeńsko-rodzinnej. Są spotkania dla rodziców i chrzestnych przed Chrztem św.

 

 • Od ostatniej wizytacji w parafii wykonano następujące prace :

ü w kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu:odmalowano ściany w zakrystii i korytarzu do zakrystii, wykonano nową instalację wodną i kanalizacyjną, wykonano nową toaletę przy zakrystii, odmalowano ławki i wykonano tapicerkę na siedziskach ławek, największym zadaniem wykonanym był remont elewacji wieży kościoła, całość prac kosztowała 401.518 zł., z czego otrzymaliśmy dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Nowogrodziec kwotę 294.967zł., także chciałbym wspomnieć o remoncie murów klasztoru, który został przeprowadzony przez Urząd Gminy i Miasta Nowogrodziec, ale poprawiło to estetykę wokół kościoła i bezpieczeństwo, wykonano kostkę brukową przy Domu Parafialnym i chodnik do kościoła od Domu Parafialnego, wykonano nową bramę i ogrodzenie przy Domu Parafialnym, furtkę od strony kościoła na podwórko Domu Parafialnego, zakupiono 7 żyrandoli pod emporami i chórem, założono nowe żarówki energooszczędne w całym kościele i nowe reflektory w prezbiterium, odnowiono dwa konfesjonały. Pokryto kopułę wieży  kościoła blachą miedzianą, naprawiono deskowania kopuły i podświetlono wieżę, prace te zostały wykonane przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Uruchomiono piec grzewczy w kościele, wykonano nowy ołtarz kamienny i ambonkę, uruchomiono zegar na wieży kościoła, założono kurant, przerobiono konstrukcję mocowania dzwonów, założono nowe napędy i nowe sterowanie dzwonów, wysprzątano całą wieżę, zakupiono nowe szaty i sprzęty liturgiczne, aby zastąpić zniszczone lub brakujące.

ü w kaplicy w Zabłociu: zakupiono monstrancję i kustodię do Najświętszego Sakramentu, wykonano kraty na okna w kaplicy założono nowe nagłośnienie, pomalowano wnętrze kaplicy i zakrystię, wykonano nowe szafy na szaty i paramenty liturgiczne, zakupiono nowe szaty liturgiczne.

ü w kościele św. Mikołaja –  założono nowe nagłośnienie, wyłożono ławki tapicerką, pomalowano zakrystię i wykonano nowe szafy na szaty i paramenty liturgiczne, zakupiono nowe szaty liturgiczne, wysprzątano wieżę, wykonano nową szopkę.

ü na plebanii: wykonano remont kapitalny plebanii, z wymianą okien,  instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, założono nowy piec miałowy C.O., wyremontowano kancelarię i wykonano nową szafę w kancelarii parafialnej.

ü w domu parafialnym: dokończono remont budynku, założono centralne ogrzewanie z piecem miałowym, wykonano nowe bramy i wybrukowano podwórko, wyposażono pomieszczenia w meble.

Obecnie budynek został na czas remontu przedszkola użyczony dla jednej grupy przedszkolnej.

 

 • W naszej parafii w miesiącu marcu 2010 r. odbył sie Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
 • Z naszej Parafii rozwinął się ruch pielgrzymkowy, zostały zorganizowane Pielgrzymki m. in. do Rzymu, do Sanktuariów Maryjnych Europy – Fatimy, Lourdes, La Salette, do Trzebnicy, na Jasną Górę, do Lichenia, do Wilna i do Ziemi Świętej. Co roku grupa pielgrzymów uczestniczy w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej na Jasną Górę.
 • Na początku maja 2010 r. w naszym kościele gościliśmy Figurę św. Jana Vianneya z okazji Roku Kapłańskiego.
 • W maju 2009 i 2010 odbył sie w naszym kościele Festiwal Muzyczny, Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla, gościliśmy m. in. na koncertach słynnego skrzypka Konstantego Kulkę oraz laureata Festiwalu Chopinowskiego Kevina Kenerta.
 • W miesiącu czerwcu 2009 i 2010 odbyły się Festyny Parafialny, z okazji Odpustu Parafialnego.
 • W styczniu 2010 i 2011 r. odbyły sie Parafialne Zabawy Opłatkowe.
 • Parafia nie posiada długów, wszystkie świadczenie i opłaty na rzecz Kurii Biskupiej w Legnicy, Seminarium Duchownego w Legnicy i Domu Księży Emerytów są regulowane na bieżąco, również wszelkie opłaty wynikające z funkcjonowania Parafii są regulowane na bieżąco. Parafia nie posiada jakiś szczególnych oszczędności, ponieważ prace prowadzone w parafii pochłonęły wszystkie wpływające ofiary. Pieniądze parafialne, które pozostały w kasie parafialnej, są ulokowane na koncie parafialnym w Banku.
 • W naszej Wspólnocie parafialnej zauważa sie problem małżeństw niesakramentalnych, alkoholizmu i laicyzacji życia, który dotyka szczególnie młode pokolenie. Niechęć do angażowania sie w nowe formy pracy duszpasterskiej, małe zaangażowanie młodzieży w życie Parafii. Trudność sprawia to, że młodzież ponadgimnazjalna i studiująca wyjeżdża z Nowogrodźca i często szuka pracy w dużych miastach. Zauważa sie także problem braku pracy i dużego bezrobocia, często ludzie szukają zatrudnienia za granicą, na czym cierpią małżeństwa i rodziny.
 • Planujemy z prac remontowych: wymianę wentylatorów w piecu grzewczym w kościele parafialnym, odwodnienie kościoła i wyłożenie kostką brukową chodnika wokół kościoła parafialnego oraz przygotowujemy się do remontu dachu na kościele parafialnym.

W kaplicy w Zabłociu odprowadzenie wód opadowych oraz pomalowanie dachu kaplicy.

W kościele św. Mikołaja przygotowujemy się do remontu pokrycia wieży kościelnej, remontu chórów oraz remontu zabytkowych organów na ten remont staramy sie o pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej.

 • Pragnę w obecności Księdza Biskupa podziękować wszystkim, którzy  wspierają mnie w pracy duszpasterskiej i remontowej. Dziękuję wszystkim Parafianom za wszelką życzliwość i pomoc oraz za wszystkie ofiary na rzecz Parafii.
 • Dziękuję także za współpracę Władzom Gminy i Miasta Nowogrodziec, Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu, Chórowi „Harmonia”, Dyrekcji i pracownikom Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, Dyrekcji i całemu Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu i Gimnazjum w Nowogrodźcu. Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu.
 • Ekscelencjo, o moich Parafianach mogę powiedzieć, że są dobrzy, wierni Kościołowi, ofiarni jak na swoje możliwości, wszystkim więc za wszystko serdeczne – Bóg zapłać.

 

 

9 marca rozpoczął się Środą Popielcową Wielki Post. Wielu parafian podczas Mszy św. Środy Popielcowej przyjęło posypanie głów popiołem, jako znak podjęcia poprawy swojego życia słysząc słowa „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W czasie Wielkiego Postu jak co roku będą Nabożeństwa pasyjne: Gorzkie żale i Droga Krzyżowa. To czas pokuty i umartwienia. Choć nie dla wszystkich. Ciągle borykamy się z alkoholizmem, narkomanią, problemami małżeńskimi, wychowaniem dzieci i młodzieży. Niektórzy żyją jakby Boga nie było, a Wielki Post wcale im nie przeszkadza.

 

         Od niedzieli 3 kwietnia do środy 6 kwietnia Renowacje Misji Świętych, połączone z Rekolekcjami Wielkopostnymi. Poprowadził je Ks. Roman Hamny – Salwatorianin. Frekwencja nie oszołamia. Wielu zapomniało o Renowacjach Misji Świętych, ale część tych najbardziej wiernych jak zwykle nie zawiodła.

        

         W Wielkim Poście w naszej Parafii odbył praktykę duszpasterską diakon Adam Konobrodzki, który pomagał w parafii, w szkołach i hospicjum.

 

         1 maja 2011 r. na placu Św. Piotra w Rzymie pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI, odbyła się Beatyfikacja Jana Pawła II. Nasz wielki rodak Jan Paweł II został błogosławionym. z naszej Parafii pod przewodnictwem Ksiedza Proboszcza Krzysztofa Słabickiego udała się grupa pielgrzymów, która uczestniczyła w Uroczystościach na placu św. Piotra w Rzymie. W pielgrzymce wieli także udział parafianie z Parafii Wniebowzięcia NMP w Słupie z Księdzem Proboszczem Zbigniewem Dylem i parafianie Parafii Matki Bożej Szkaplerznej ze Starego Węglińca z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Żądło. Pomimo wielkiego umęczenia, ponieważ całą noc czuwaliśmy na Via Conciliazione, aby wejść na Plac św. Piotra. Ale udało się! Byliśmy nieopodal obeliska na środku placu. Jesteśmy szczęśliwi i świadomi historyczności tego wspaniałego wydarzenia. Mieliśmy także okazję być po Uroczystościach beatyfikacyjnych w Bazylice św. Piotra i modlić się przy wystawionej trumnie z relikwiami bł. Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

 

 

 

Błogosławiony Jan Paweł II

 

 

 

Trumna z Relikwiami błogosławionego Jana Pawła II.

 

         15 maja odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii  św. dzieci klas II Szkoły Podstawowej i Rocznica Pierwszej Komunii dzieci kl. III Szkoły Podstawowej. Jak zwykle Pierwsza Komunia to wielkie wydarzenie w życiu Parafii, a szczególnie dzieci i ich rodzin.

 

         Od 20 do 22 maja odbył się z inicjatywy Burmistrza Nowogrodźca Pana Roberta Relicha i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J. I. Schnabla”.

Koncerty zgromadził w naszym kościele parafialnym jak zwykle melomanów z naszego miasta i okolic. Ciekawy repertuar i dobre wykonanie są powodem do dumy z naszego Festiwalu. Między innymi wystąpił w piątkowym koncercie Bartłomiej Filipowicz mieszkaniec Nowogrodźca, który zachwycił swoją grą na gitarze klasycznej, a w czasie niedzielnej Sumy Chór „Harmonia” z Nowogrodźca wykonał utwory Józefa Ignacego Schnabla. Gratulujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom sukcesu na III Festiwalu Józefa Ignacego Schnabla. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mieli zaszczyt gościć Festiwal Schnablowski w naszym kościele parafialnym.

 

 

 

         27 maja w naszym kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu o godzinie 12.00 została odprawiona Msza św. z udziałem byłych mieszkańców naszego Miasta, mieszkających obecnie w Niemczech. Mszy św. przewodniczył Ks. Schmidt, który urodził się w Milikowie, zaś na organach grał syn byłego organisty z Nowogrodźca. Po Mszy św. na Cmentarzu przy ul. Sienkiewicza odbyła się Uroczystość poświęcenia Obeliska z Tablicą Pamiątkową poświęconą byłym mieszkańcom Nowogrodźca, którzy wnosili kościół Ofiarowania NMP, który znajdował się na Cmentarzu, ale został zniszczony w czasie II wojny światowej, a następnie rozebrany do fundamentów.

 

         12 czerwca Mszę św. Prymicyjną w naszym kościele odprawił Neoprezbiter Ks. Adam Konobrocki, który w naszej Parafii jako diakon odbywał praktykę duszpasterską.

 

         W niedzielę 19 czerwca odbył się Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Zabłociu.

 

         19 czerwca na placu przy Gimnazjum w Nowogrodźcu odbył się Festyn Parafialny. Wystąpił Kabaret „Grosik”, Zespół „Milikowianki z kapelą”, na boisku „Orlik” odbył się mecz piłki nożnej, pomiędzy reprezentacjami Policji Powiatu Bolesławieckiego, Radnymi Powiatu Bolesławieckiego i Old Boyc z Nowogrodźca. Było wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak zwykle Festyn udał się znakomicie, a dochód z Festynu w kwocie 9995 PLN został przeznaczony na zakupienie wyświetlacza tekstów do kościoła parafialnego. 

 

         25 i 26 czerwca odbyły się Dni Gminy Nowogrodziec pn. „Garniec Miodu”.

 

         W środę 29 czerwca odbył się doroczny Odpust parafialny ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła, Sumie odpustowej przewodniczył Ks. Prałat dr Dominik Drapiewski Dziekan z Jawora, a kazanie odpustowe wygłosił Ks. Kanonik dr Stanisław Kusik Dziekan z Bolesławca.

 

         W dniach od 5 do 18 sierpnia dzieci z naszej Parafii wzięły udział w koloniach letnich w Ustce organizowanych przez Caritas Diecezji Legnickiej.

 

Od 27 lipca do 7 sierpnia odbyła się Piesza Pielgrzymka z Bolesławca do Częstochowy na Jasną Górę. Jak co roku wzięli w niej udział pątnicy z naszej Parafii, w tym roku wraz z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Słabickim.

 

Ksiądz Krzysztof Słabicki Proboszcz z Nowogrodźca z Ks. dr Mariuszem Majewskim Głównym Przewodnikiem Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.

 

 

 

         W niedzielę 21 sierpnia o godz. 15.00 odbył się w naszym kościele parafialnym w Nowogrodźcu pogrzeb śp. Ks. Romana Łacha, który mieszkał u swoich rodziców w Parzycach (Parafia Zebrzydowa), ale codziennie przychodził do naszego kościoła w Nowogrodźcu. Był on Misjonarzem Miłości wyświęconym w 1989 r. w Meksyku. Jednak z powodu choroby nie mógł pełnić obowiązków kapłańskich i misyjnych, dlatego przebywał w domu rodzinnym. Jednak niespodziewana choroba nowotworowa spowodowała jego nagłe odejście do Domu Ojca Niebieskiego. Na polecenie Biskupa Stefana Cichego uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Ks. Kan. Krzysztof Słabicki Dziekan Rejonowy rejonu bolesławiecko-zgorzeleckiego, Proboszcz i Dziekan Nowogrodźca, a homilię pogrzebową wygłosił Ks. Kan. Zbigniew Kulesza, kolega kursowy zmarłego kapłana. W pogrzebie wzięło udział ponad 50 księży i wielu świeckich: krewnych i znajomych zmarłego oraz parafianie z Nowogrodźca i okolic. Zmarły kapłan został pochowany na Cmentarzu w Nowogrodźcu przy ulicy Sienkiewicza.

 

We wrześniu pod przewodnictwem Księdza Sławomira Dębowiaka, Wikariusza naszej Parafii, odbyła się Pielgrzymka do Lwowa.

 

1 października odbyła się Pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa. Grupa 50 członków Żywego Różańca z Księdzem Proboszczem odbyli autokarem Pielgrzymkę do naszego Diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego.

 

9 października Niedziela Papieska, zbierano ofiary na stypendia dla młodzieży i sprzedawano papieskie kremówki – cały dochód dla młodzieży.

 

5 listopada o godz. 11.00 Biskup Stefan Cichy poświęcił Nowy Cmentarz w Nowogrodźcu, Krzyż stojący na Cmentarzu oraz wybudowaną na nim kaplicę, która otrzymała wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystość ta zgromadziła wielu wiernych, którzy przyszli modlić się na nowym Cmentarzu.

 

20 listopada w Krakowie w kościele klasztornym o godz. 7.00 Mszę św. Celebrował Ks. Kan. Krzysztof Słabicki, Proboszcz z Nowogrodźca, Msza ta była transmitowana prze Pierwszy Program Telewizji Polskiej. We Mszy św. wzięła 100 osobowa grupa parafian z Nowogrodźca, którzy odbyli także pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

 

Rekolekcje Adwentowe poprowadzone przez Ks. Andrzeja Tarnowskiego, wikariusza Parafii Lubawka odbyły się od 4 do 7 grudnia. 

 

20 grudnia odbyło się „Kolędowanie na Nowogrodzieckim Rynku”, organizowane przez Urząd Miasta i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pan Wilhelm Tomczuk oraz Ksiądz Dziekan Dekanatu Nowogrodziec Krzysztof Słabicki złożyli życzenia Świąteczne wszystkim zgromadzonym, następnie wszyscy połamali się opłatkiem i wspólnie kolędowali.

 

W mijającym 2011roku:

 • § udzielono chrztu 58 dzieciom,
 • § do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej przystąpiło 59 dzieci z kl. II i 1 osoby dorosłe,
 • § Sakrament Bierzmowania przyjęło 51 osoby,
 • § 39 par zawarło Sakrament Małżeństwa,
 • § pogrzebano 42 zmarłych.

2010

Styczeń to czas odwiedzin rodzin przez duszpasterzy. Ks. Krzysztof Słabicki, Ks. Sławomir Dębowiak i Ks. Artur Szumski odwiedzili chrześcijańskie rodziny naszej Parafii.

16 stycznia w Hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu odbyło się kolejne już X Spotkanie Opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Stefana Cichego, tym razem nasza parafia przygotowywała oprawę liturgiczną i muzyczną. Dzięki naszej Służbie Liturgicznej i chórowi „Harmonia” wszystko udało się bardzo dobrze.

23 stycznia 2010 r. odbyła się I Zabawa Opłatkowa, zorganizowana przez księży i Radę Parafialną. W zabawie wzięło udział ponad 200 osób i zebrano 13.830,00 PLN przeznaczonych na uruchomienie zegara na wieży kościoła parafialnego.

W czasie Wielkiego Postu na praktykę do naszej parafii został skierowany przez Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy dk. Krzysztof Sieradzki, który pochodzi z pobliskiego Lwówka Śląskiego.

W Wielki Piątek – 2 kwietnia po raz pierwszy ulicami Nowogrodźca odbyła się Droga Krzyżowa. Była ona poświęcona Słudze Bożemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w rocznicę śmierci. W prowadzenie poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem Ks. Sławomira Dębowiaka włączyli się parafianie – dzieci, młodzież i dorośli, reprezentujący różne stany i środowiska naszej Parafii. Strażacy nieśli krzyż, Straż Miejska i Policja zabezpieczała trasę Dogi Krzyżowej. Wiele osób w tej popołudniowej godzinie wzięło udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Wszyscy uczestnicy w wielkim skupieniu i pobożności przeżywali tą niezwykła formę modlitwy.

10 kwietnia odbyła się Pielgrzymka do Trzebnicy do grobu św. Jadwigi Śląskiej, która ma zostać Patronką Miasta i Gminy Nowogrodziec. W pielgrzymce wzięło udział 96 osób na czele z Ks. Dziekanem Krzysztofem Słabickim.

17 kwietnia odbyło się Dekanalne Spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych Dekanatu Nowogrodziec. Na to Spotkanie przybył Sekretarz Generalny I Synodu Diecezji Legnickiej Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, który przewodniczył Mszy św. w kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, a następnie obradom w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

W spotkaniu wzięły udział Zespoły Synodalne wraz z Księżmi Proboszczami z Parafii: Nowogrodziec, Brzeżnik, Gierałtów, Gościszów, Ocice, Włodzice Wielkie i Zebrzydowa – ponad 70 uczestników.  

W dniach 20 kwietnia – 5 maja odbyła się Parafialna Pielgrzymka do Maryjnych Sanktuariów Europy: Fatimy, Lourdes i La Salette.

 

Pielgrzymka do Fatima

Lourdes - Montserrat - La Salette

dodatkowo zwiedzanie: Avignonu, Barcelony, Saragossy, Madrytu,  Avili, Salamanki, Lizbony, Batalii,  Santiago de Compostella, Burgos, Carcassone, Monaco.

 

Termin: 20. kwiecień – 5. maj 2010 r.

 

1 dzień20.04.2010 - wyjazd  z Nowogrodźca w godzinach wieczornych, przejazd przez Niemcy, Austrię do Francji

2 dzień21.04.2010 - przejazd do La Salette, całodzienny pobyt w Sanktuarium Płaczącej Madonny w przepięknej scenerii alpejskiej. Msza Św. w Bazylice. Obiadokolację i nocleg ( 1 ).

3 dzień 22.04.2010 - po śniadaniu przejazd do Hiszpanii. Po drodze Msza Św. w Avignonie, obejrzenie Pałacu Papieskiego. Obiadokolacja i nocleg ( 2 ) w jednej z nadmorskich miejscowości na Costa Brava.

4 dzień 23.04.2010 - po śniadaniu wyjazd do największego Sanktuarium w Katalonii - Montserrat. Msza Św. na terenie Sanktuarium – zwiedzanie Sanktuarium. Wyjazd do Barcelony – spacer po Barcelonie: Las Ramblas, kolumna Krzysztofa Kolumba, Sagrada Familia. Obiadokolacja i nocleg ( 3 ) na Costa Brava.

5 dzień 24.04.2010 - po śniadaniu przejazd do Madrytu, po drodze postój w Saragossie, zwiedzanie: Rynek i Bazylika Czarnej Madonny del Pilar. Msza Św. w kaplicy przy Bazylice w Saragossie. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Madrytu ( 4 ).

6 dzień 25.04.2010 - po śniadaniu zwiedzanie Madrytu: wizyta w Muzeum Prado, spacer po stolicy Hiszpanii, obejrzenie Pałacu Królewskiego z Teatrem Królewskim, Piaza de Mayor, Piaza de Espania wraz pomnikiem Don Kichota. Msza Św. w hotelu. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Madrytu ( 5 ).

7 dzień 26.04.2010 - po śniadaniu przejazd do Avili – postój w mieście św. Teresy- Msza Św. w Avili, przejazd do Salamanki, krótki postój na Rynku w Salamance, przejazd do Portugalii, obiadokolacja i nocleg ( 6 ) w hotelu w Fatimie.

8 dzień 27.04.2010 - rano Masza Św. na terenie Sanktuarium, po śniadaniu zwiedzanie wioski Aljustrel, w której mieszkała trójka dzieci, którym ukazała się Matka Boska w Fatimie. Przejście Drogą Krzyżową. Udział w wieczornym Nabożeństwie Różańcowym i procesji. Obiadokolacja, nocleg ( 7 ) w Fatimie.

9 dzień 28.04.2010 - rano Masza Św. na terenie Sanktuarium , śniadanie, przejazd do Lizbony – zwiedzanie miasta: renesansowy klasztor Hieronimitów, słynna wieża Belem, pomnik Odkrywców. Obiadokolacja, nocleg w Fatimie ( 8 ).

10 dzień 29.04.2010 - rano po śniadaniu, wyjazd do Santiago de Compostella, miasta – ośrodka kultu religijnego św. Jakuba. Po drodze postój w Batalhi, miasteczka słynącego z klasztoru – arcydzieła portugalskiego gotyku. W Santiago de Compostella zwiedzanie Katedry – perły sztuki sakralnej, Masza Św. Obiadokolacja i nocleg (9 ) w  Santiago de Compostella.

11 dzień 30.04.2010 - po śniadaniu, przejazd do Burgos, zwiedzanie Starówki i Katedry. Obiadokolacja, nocleg (10 ) w okolicy Burgos. Mszy Św. w hotelu.

12 dzień1.05.2010 - po śniadaniu przejazd do Francji do Lourdes. Wieczorem Msza Św. oraz udział w Nabożeństwie Różańcowym w Sanktuarium, Obiadokolacja i nocleg ( 11 ) w hotelu w Lourdes.

13 dzień – 2.05.2010 - poranna Masza Św. w Sanktuarium, śniadanie, całodzienny pobyt w Sanktuarium: Msza Św. w Grocie Objawień, Droga Krzyżowa, wieczorem udział w Procesji Różańcowej Sanktuarium w Lourdes. Obiadokolacja i nocleg ( 12 ).

14 dzień 3.05.2010 - poranna Masza Św. w Sanktuarium, śniadanie, przejazd Lazurowym Wybrzeżem. Obiadokolacja, nocleg ( 13).

15 dzień - 4.05.2010 - po śniadaniu przejazd przez Monaco – krótki postój na zwiedzanie miasta. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd nocny przez Niemcy.

16 dzień 5.05.2010 -  przyjazd do Polski w godzinach południowych

Cena – 400 Euro + 1500 zł = 3100 zł.      Na wstępy objęte programem należy mieć 30 Euro

 

Świadczenia:

 • przejazd autokarem Lux                                              
 • 13 noclegów                                                                               
 • 13 śniadań + 13 obiadokolacji:                                                   
 • opieka przewodnika – pilota                                                      
 • ubezpieczenie KL + NNW

                                            

W Fatimie Ksiądz Krzysztof Słabicki kupił figurę Matki Bożej Fatimskiej, która została umieszczona w kościele parafialnym. Podest do figury wykonał stolarz Pan Rudolf Szewczyk.

Od 13 maja w naszej Parafii będą odbywały się Nabożeństwa Fatimskie.

5 i 6 maja w naszym kościele parafialnym, który jest kościołem dekanalnym gościliśmy figurę św. Jana Marii Vianneya, która z racji Roku Kapłańskiego, nawiedzała parafie dziekańskie naszej Diecezji. Figura przybyła do naszego kościoła z Lubania wieczorem 5 maja, przywiózł ją Ks. Dziekan Mieczysław Jackowiak z Lubania, po przywitaniu figury św. Jana Marii Vianneya, została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Wicedziekana Dekanatu Nowogrodziec Ks. Edwarda Franczaka, homilię wygłosił Ojciec Duchowny Dekanatu Nowogrodziec Ks. Ryszard Jerie, zgromadzili się wszyscy prezbiterzy Dekanatu Nowogrodziec. Po Mszy św. odbyło się czuwanie wiernych zakończone Apelem Jasnogórskim. 6 maja do godz. 16.00 odbywało się modlitewne czuwanie przy figurze, poszczególne wspólnoty parafialne gromadziły się ze swoimi Księżmi Proboszczami. O godz. 10.30 odbyła się Msza św. dla Parafii Brzeźnik, Ocice, Zebrzydowa – Mszy św. przewodniczył Ks. Kan. Wilhelm Ogaza – proboszcz z Zebrzydowej, homilię wygłosił Ks. Kan. Jerzy Marczak – proboszcz z Ocic, a w koncelebrze uczestniczył Ks. Andrzej Gołąb – proboszcz z Brzeźnika. O godz. 12.00 odbyła się Msza św. z udziałem wspólnot parafialnych z Włodzic Wielkich i Kotlisk oraz dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu i Gimnazjum w Nowogrodźcu. Mszy św. przewodniczył Ks. Janusz Leszczyński – proboszcz z Włodzic Wielkich, homilię wygłosił Ks. Remigiusz Tobera - proboszcz z Kotlisk. O godz. 16.00 Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Kan. Krzysztofa Słabickiego – Dziekana Dekanatu Nowogrodziec pożegnano figurę św. Jana Marii Vianneya. Została ona przewieziona przez Księdza Dziekana Krzysztofa Słabickiego do Lwówka Śląskiego do Parafii Dziekańskiej i przekazana Księdzu Krzysztofowi Kiełbowiczowi Dziekanowi Dekanatu Lwówek Śląski.

9 maja o godz. 9.00 odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej Parafii – 54 dzieci kl. II po raz pierwszy uczestniczyło w pełni w Uczcie Eucharystycznej.     

W połowie maja zamontowano nowy kamienny ołtarz soborowy i ambonkę (lektorium) w kościele parafialnym. Ołtarz i ambonka wykonane są z piaskowca i granitu, przy montażu trzeba było użyć widłaka ciągnikowego wypożyczonego od Pana Tadusza Zarembeckiego z Firmy „Wojtek”, który po specjalnej konstrukcji z drewna wjechał do prezbiterium i umieścił ważący ponad 2 tony ołtarz.

Ołtarz i ambonkę wykonała firma Pana Krzeszowca z Bolkowa, zaś piaskowiec zakupiono w Bolesławcu dzięki Panu Emilowi Jańskiemu. Stary drewniany ołtarz soborowy wykonany w latach 70-tych XX wieku, był już zniszczony, a poza tym w kościele parafialnym w Nowogrodźcu trzeba było zamontować ołtarz na stałe, który byłby ozdobą prezbiterium.

Stary ołtarz został ofiarowany do kościoła w Niwnicach, Parafia Kotliska, Dekanat Nowogrodziec.

W dniach 20 – 24 maja odbył się II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla. W Festiwalu, który obywał się w kościele parafialnym odbyły się trzy koncerty: w piątek – Muzyka Sakralna w wykonaniu Włodzimierza Rucińskiego – organy i Krzysztofa Adamca – wiolonczela, w sobotę – Muzyka i Humor Żydowski i w niedzielę – Koncert Galowy – Muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty z USA Kevina Kennera.

27 maja odbyła się w naszej Parafii Uroczystość Bierzmowania. 216 osób młodzieży z Dekanatu Nowogrodziec przystąpiło do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Uroczystości przewodniczył i Sakramentu Bierzmowania udzielił J. E. Biskup Marek Mendyk – Biskup Pomocniczy Legnicki.

3 czerwca obchodziliśmy doroczną Uroczystość Bożego Ciała i procesję z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy ulicami naszego Miasta.

5 czerwca z naszej Parafii udała się grupa młodzieży z Ks. Sławomirem Dębowiakiem do Lednicy na coroczne spotkanie młodych.

W dniach 6 – 14 czerwca 2010 roku przeżywaliśmy w naszej Parafii Misje Św., które poprowadzili Księża Salezjanie – pod przewodnictwem Ks. Roman Hamnego – Dyrektora Referatu Misyjnego Księży Salwatorianów z Wrocławia.

Plan Misji Świętych:

„Bądźmy świadkami Miłości”

 

Misje Święte

Parafia

św. Apostołów Piotra i Pawła

Nowogrodziec

6 – 13 czerwca 2010 roku

 

Niedziela – 6.06.2010r.

Dzień rozpoczęcia Misji św.

„Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim” (Iz 61,1)

 

  700 – kościół parafialny – Msza św. na rozpoczęcie Misji św.

                  • Powitanie Misjonarzy

                  • Przekazanie stuły

                  • Nauka misyjna

  900 – kościół św. Mikołaja – Msza św. z nauką ogólną

  900 – Zabłocie – Msza św. z nauką ogólną

1030 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

1200 – kościół parafialny – Msza św. z nauką dla dzieci

1800 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

2100 – Dzwon pokutny i Apel Jasnogórski.

 

Poniedziałek– 7.06.2010r.

Dzień zmarłych

„Ja jestem zmartwychwstanie i życie.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25)

 

  900 – kościół św. Mikołaja – Msza św. z nauką ogólną

  900 – spotkanie w Szkole Podstawowej dla dzieci

  930 – spotkanie w Szkole Podstawowej dla dzieci

1030 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

1130 – spotkanie w Gimnazjum dla młodzieży

1200 – spotkanie w Gimnazjum dla młodzieży

1600 – Zabłocie – Msza św. z nauką ogólną

1630 – kościół parafialny – Msza św. z nauką dla dzieci

1800 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

1900 – Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz

2100 – Dzwon pokutny i Apel Jasnogórski.

 

Wtorek– 8.06.2010r.

Dzień małżeństwa i rodziny

„Już nie są dwoje lecz jedno ciało.

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6)

 

  900 – kościół św. Mikołaja – Msza św. z nauką ogólną

  900 – spotkania w Szkole Podstawowej dla dzieci

  930 – spotkania w Szkole Podstawowej dla dzieci

1030 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

1130 – spotkanie w Gimnazjum dla młodzieży

1200 – spotkanie w Gimnazjum dla młodzieży

1600 – Zabłocie – Msza św. z nauką ogólną

1630 – kościół parafialny – Msza św. z nauką dla dzieci

1800 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

1900 – nauka stanowa dla rodziców

2100 – Dzwon pokutny i Apel Jasnogórski.

 

Środa– 9.06.2010r.

Dzień chorych – odwiedziny chorych w domach

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego,

gdyż Jemu zależy na was”  (1 P 5,7)

 

  900 – kościół św. Mikołaja – Msza św. z nauką ogólną

1030 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną i Namaszczeniem chorych

1600 – Zabłocie – Msza św. z nauką ogólną i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

1800 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną i Namaszczeniem chorych

1900 – nauka stanowa dla małżeństw niesakramentalnych

2100 – Dzwon pokutny i Apel Jasnogórski.

 

Czwartek – 10.06.2010r.

Dzień kapłaństwa

„Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38)

 

900 – kościół św. Mikołaja – Msza św. z nauką ogólną

1030 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

1600 – Zabłocie – Msza św. z nauką ogólną

1800 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną,

        zakończenie oktawy Bożego Ciała

2000 – nauka stanowa dla młodzieży

2100 – Dzwon pokutny i Apel Jasnogórski.

 

Piątek – 11.06.2010r.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jazusa

Dzień pojednania i przebłagania

„Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia,

i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski” (Mt 6,14)

 

  830 – 900 – spowiedź św. w kościele św. Mikołaja

  900 – kościół św. Mikołaja – Msza św. z nauką ogólną

  900 – 1030 – spowiedź św. w kościele parafialnym

1030 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

1530 – 1600 – spowiedź św. w Zabłociu

1600 – Zabłocie – Msza św. z nauką ogólną

1600 – 1800 – spowiedź św. w kościele parafialnym

1630 – Msza św. z nauką dla dzieci

1800 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

1900 – kościół parafialny – Nabożeństwo przebłagalne

1930 – 2000 – spowiedź św. dla młodzieży

2000 – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży

2100 – Dzwon pokutny i Droga Krzyżowa ulicami miasta.

 

Sobota

Dzień maryjny

„Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1,84)

 

900 – kościół św. Mikołaja – Msza św. z nauką ogólną

1030 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

1200 – kościół parafialny – Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi i błogosławieństwem dzieci

1600 – Zabłocie – Msza św. z nauką ogólną

1800 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

2100 – Dzwon pokutny i Apel Jasnogórski.

 

Niedziela

Dzień zakończenia Misji św.

„Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14)

 

700 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

900 – kościół św. Mikołaja – Msza św. z nauką ogólną

900 – Zabłocie – Msza św. z nauką ogólną

1030 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

1300 – kościół parafialny – Uroczysta Msza św. z ustanowieniem św. Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta i Gminy Nowogrodziec – przewodniczy Bp Stefan Cichy – Biskup Legnicki

1800 – kościół parafialny – Msza św. z nauką ogólną

           Uroczyste zakończenie Misji św. pod krzyżem misyjnym

 

W Misjach św. wzięło udział bardzo wielu parafian, skorzystali oni z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Komunii św. Misje przygotowały nas do Uroczystości ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta i Gminy Nowogrodziec. Na zakończenie Misji św. poświęcono nowy Krzyż Misyjny ustawiony przed kościołem parafialnym.

 

13 maja o godz. 13.00 rozpoczęła się Uroczysta Msza św., w czasie której Biskup Legnicki Stefan Cichy ogłosił decyzję Stolicy Apostolskiej - Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Wiary – iż Święta Jadwiga Śląska jest Patronką Miasta i Gminy Nowogrodziec. Po wcześniejszych zabiegach Burmistrza Nowogrodźca Pana Roberta Relicha i Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Biskup Legnicki na prośbę Burmistrza Nowogrodźca i Księdza Dziekana Dekanatu Nowogrodziec poprosił Stolicę Apostolską o ten przywilej dla naszej społeczności. Podniosła Uroczystość w kościele parafialnym w Nowogrodźcu była uwieńczeniem tych wszystkich starań. W Uroczystościach wzięli udział goście duchowni i świeccy, Władze Miasta na czele z Panem Robertem Relichem Burmistrzem Nowogrodźca i Panem Wilhelmem Tomczukiem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Miasta i Gminy Nowogrodziec. Po Uroczystościach w kościele odbywały się także uroczystości na Rynku Miejskim w Nowogrodźcu dla uczczenia 777-lecia Nowogrodźca, którego lokacja przypada na 1233 rok. Relikwiarz z Relikwiami św. Jadwigi Śląskiej został umieszczony w ołtarzu głównym kościoła w Nowogrodźcu.

W czasie uroczystości został także poświęcony nowy ołtarz soborowy w kościele parafialnym. Poświęcenia ołtarza dokonał Biskup Legnicki Stefan Cichy.

Na początku czerwca uruchomiono zegar na wieży kościoła parafialnego, a także wykonano nowe sterowanie dzwonów i kuranty na wieży kościelnej. Prace te wykonała Firma „ELEMIK” z Wrocławia i kosztowały one Parafię 20.000, 00 PLN

Od 14 do 20 czerwca została odmalowana i wysprzątana kaplica mszalna w Zabłociu, po ponad 20 latach funkcjonowania kaplicy ściany wymagały odnowienia i napraw, siłami parafian udało się wykonać ten remont. Szczególnie zasłużyli się przy nim: Adam Sudoł, Ireneusz Ślusarczyk, Andrzej Kołodziej, Krzysztof Kawałko, Stanisław Stachecki, Feliks Żądło, Krystyna Dul, Maria Dul i wielu innych. 

W dniu 21 czerwca w naszej Parafii gościliśmy dwóch Księży Neoprezbiterów: Ks. Arkadiusza Śliwińskiego i Ks. Krzysztofa Paszkiewicza, którzy wcześniej odbywali w naszej Parafii praktyki jako diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Księża Neoprezbiterzy na wszystkich Mszach św. udzielili błogosławieństwa prymicyjnego.

Także 21 czerwca odbył się odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w kaplicy w Zabłociu – Sumę Odpustową sprawowali Księża Neoprezbiterzy: Ks. Arkadiusz Śliwiński i Ks. Krzysztof Paszkiewicz, który też wygłosił homilię odpustową.

27 czerwca pożegnaliśmy w naszej Parafii Ks. dra Artura Szumskiego, który został mianowany Proboszczem Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy koło Jeleniej Góry. Na jego Miejsce Biskup Legnicki skierował nowego wikariusza parafialnego Ks. Przemysława Tura, który przybył do nas z Parafii Narodzenia NMP w Złotoryi. Nowy wikariusz wprowadził się 28 czerwca.

 

27 czerwca odbył się w naszej Parafii II Festyn Parafialny. W czasie Festynu było wiele atrakcji kulinarnych, występy zespołów „Milikowianki z kapelą”, „Gościszowianki”, kabaretu „Grosik”. Odbyły się gry i zabawy dla parafian. Był mecz piłki nożnej księża – przedsiębiorcy. Na koniec odbyła się zabawa taneczna. Dochód z Festynu tak jak w ubiegłym roku przeznaczono na dalszą część kostki wokół kościoła parafialnego – zebrano 10.452,00 PLN.

 

29 czerwca przeżyliśmy doroczny Odpust Parafialny, ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystą Sumę Odpustową odprawił Ks. Prałat Andrzej Jarosiewicz z Bolesławca, a kazanie odpustowe wygłosił Ks. Janusz Leszczyński z Włodzic Wielkich. W Uroczystości wzięli udział wszyscy księża z Dekanatu Nowogrodziec oraz zaproszeni goście: Ks. Prałat Dominik Drapiewski z Jawora i Ks. Zbigniew Dyl ze Słupa.

 

Od maja do lipca trwały prace przy remoncie pokrycia kopuły wieży kościoła parafialnego w Nowogrodźcu. Po przetargu, który wygrała firma „DEK-BUD” z Wojcieszowa, przystąpiono do pracy, która początkowo była przerywana przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. Prace zakończono na początku lipca, kopuła otrzymała nowe pokrycie z blachy miedzianej, a także zakonserwowano wszystkie elementy drewniane, odnowiono krzyż na szczycie wieży i pozłocono kulę. Do kuli na wieży włożono informacje o Parafii i Mieście Nowogrodziec. Prace kosztowały 110.000,00 PLN z czego Parafia otrzymała dotację z Urzędu Miasta Nowogrodziec w wysokości 75.000,00 PLN.

 

Na przełomie czerwca i lipca wyłożono w kościele pomocniczym św. Mikołaja ławki tapicerką, pracę tą wykonał Pan Józef Falkiewicz z Gierałtowa.

Parafianie szczęśliwi – będą siedzieli na miękkim.

13 lipca odbyło się kolejne Nabożeństwo Fatimskie – to już trzecie w naszym kościele. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki, który też wygłosił homilię. Po Mszy św. został odmówiony Różaniec, a następnie odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. Pomimo upału zgromadziło się wielu czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.

Od 2 do 7 września odbyła się Pielgrzymka do Wilna do Matki Bożej Ostrobramskiej. 46 pielgrzymów z Ks. Sławomirem Dębowiakiem nawiedziło także Warszawę, Niepokalanów, Świętą Lipkę, Gieczwałd. Pielgrzymka była bardzo udana i wszyscy wrócili zadowolenie i wzbogacenie duchowo.

W drugiej połowie września położono kostkę brukową na podwórku Domu Parafialnego (Organistówki), prace te wykonali Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.: Adam Sudoł, Ireneusz Ślusarczyk, Krzysztof Makuch, Andrzej Kołodziej oraz Marian Kołodziej i Rafał Kołodziej.

Z dniem 20 września Biskup Legnicki Stefan Cichy wprowadził podział Diecezji Legnickiej na cztery rejony: legnicki, jeleniogórsko-kamiennogórski, lubińsko-polkowicki i bolesławiecko-zgorzelecki. Wyznaczył także Dziekanów Rejonowych i Ojców Duchownych dla poszczególnych rejonów. Dziekanem Rejonowym Rejonu bolesławiecko-zgorzeleckiego został mianowany Ks. Kanonik Krzysztof Słabicki, Proboszcz Parafii św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu Dziekan Dekanatu Nowogrodziec, a Ojcem Duchownym został Ks. Kanonik Franciszek Molski ze Świeradowa.

Decyzją Biskupa Legnickiego z dniem 1 października z naszej Parafii został przeniesiony do Bolesławca do Parafii Wniebowzięcia NMP Ks. Przemysław Tur, zmiana ta wynikła z powodów braków kadrowych w Bolesławcu.

2 października 2010 r. odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, z naszej Parafii 50 członków Żywego Różańca z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Słabickim uczestniczyło w tej Pielgrzymce.

Przez cały październik modliliśmy się wspólnie w kościołach naszej parafii odmawiając Różaniec.

16 października z okazji Uroczystości św. Jadwigi Śląskiej Patronki Miasta i Gminy Nowogrodziec została odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem Władz Miasta i zgromadzonymi wiernymi w intencji wszystkich Gminy i Miasta Nowogrodziec.

1 listopada na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Sienkiewicza w ruinach kościoła Ofiarowania NMP została odprawiona koncelebrowana Msza św. w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na tym cmentarzu. A przez miesiąc listopad w Nabożeństwach wypominkowych modliliśmy sie za zmarłych z naszych rodzin.

11 listopada odbyła się w naszym kościele parafialnym o godz. 10.30 Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, po Mszy św. przy pomniku na Rynku w Nowogrodźcu odbył się Apel poległych i oficjalne uroczystości ze złożeniem wieńców.

17 grudnia odbyło się kolejna Kolędowanie na Nowogrodzieckim Rynku w czasie którego Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wilhelm Tomczuk i Dziekan Dekanatu Nowogrodziec Ks. Krzysztof Słabicki złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Nowogrodziec.

26 grudnia w Święto Świętej Rodziny już po raz drugi odbyła się Msza św. w intencji Jubileuszy 50 i 25-lecia Sakramentu Małżeństwa zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Księdza Proboszcza.

2009

Nowy Rok 2009 rozpoczęliśmy w naszej parafii od odwiedzin duszpasterskich, Ks. Krzysztof Słabicki i Ks. Sławomir Dębowiak odwiedzili katolickie rodziny naszej parafii.

W miesiącu styczniu odbywał w naszej parafii praktykę diakońską dk Paweł Trajewski.

7 lutego w Bolesławcu odbyło się Spotkanie Opłatkowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin pod przewodnictwem nowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej Marka Mendyka. Z naszej Parafii grupa autokarowa ok. 45 osób wzięła w tym spotkaniu udział.

W dniach 22 – 25 marca odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosił Ks. dr Mariusz Majewski – Sekretarz Biskupa Legnickiego.

W marcu i kwietniu odbywał praktykę wielkopostną dk Piotr Marciniak.

Coroczne spotkanie młodzieży w Niedzielę Palmową 5 kwietnia odbyło się w Legnicy, z naszej Parafii ponad 50 osób młodzieży wraz z Ks. Sławomirem Dębowiakiem i dk Piotrem Marciniakiem wzięło w nim udział.

W kwietniu po Świętach Wielkanocnych zostały odnowione ławki w kościele parafialnym, szczególnie zaangażowali się w te prace: Adam Sudoł, Ireneusz Ślusarczyk, Franciszek Kołodziej, Rafał Kołodziej, Wojciech Kołodziej, Feliks Izydorczyk, Franciszek Janeczko Andrzej Kowalski, Janusz Wasylik i Jerzy Herdzik. Następnie obito siedzenia ławek tapicerką, co wykonał tapicer Józef Falkiewicz z Gierałtowa.

         9 maja odbyła się w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci kl. II Szkoły Podstawowej. Rodzice dzieci ufundowali chodnik przez środek kościoła parafialnego, jako Dar Serca do naszego kościoła.

W dniach 16 – 24 maja odbyła się Pielgrzymka do Włoch, zorganizowana przez Ks. Dziekana Krzysztofa Słabickiego, w której wzięło udział prawie 100 osób z naszej Parafii, a także Władze Gminy i Miasta Nowogrodziec na czele z Panem Robertem Relichem Burmistrzem Nowogrodźca, Radni Gminy i Miasta Nowogrodziec na czele z Przewodniczącym Rady Panem Wilhelmem Tomczukiem, kombatanci oraz Chór „Harmonia”. W czasie Pielgrzymki odwiedziliśmy: Wenecję, Asyż, Rzym, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Lanciano, Loreto i Padwę. W czasie Audiencji Generalnej 20 maja pielgrzymi spotkali się na Placu Św. Piotra w Rzymie z Papieżem Benedyktem XVI.

 

W dniach 29 – 31 maja odbył się w naszym kościele parafialnym - Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla.

Wystąpili: Kwartet smyczkowy DELOS, Orkiestra Parafialna pod dyrekcja Ks. Jerzego Kowolika oraz skrzypek Konstanty Andrzej Kulka.

6 czerwca odbyło się w naszej Parafii Bierzmowanie młodzieży kl. III Gimnazjum, którego udzielił Ks. Infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak.

W niedzielę 14 czerwca przeżywaliśmy w naszej Parafii Msze św. prymicyjne trzech księży neoprezbiterów: Ks. Krzysztofa Sieradzkiego, Ks. Pawła Trajewskiego i Ks. Piotra Marciniaka, którzy wcześniej odbywali w naszej Parafii praktyki diakońskie. Udzielili oni błogosławieństwa prymicyjnego na wszystkich Mszach św.

W dniu 21 czerwca przeżywaliśmy odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Zabłociu, któremu przewodniczył i wygłosił słowo Boże Ks. Kanonik Emil Młynarski, Proboszcz Parafii we Włodzicach Wielkich, który z dniem 28 czerwca odchodzi na emeryturę.

Z dniem 27 czerwca do naszej Parafii przez Biskupa Legnickiego został skierowany drugi ksiądz wikariusz, a został nim Ks. dr Artur Szumski, który przybył do nas z Parafii MB Łaskawej w Polkowicach.

Doroczny odpust ku czci patronów naszej Parafii św. Ap Piotra i Pawła przeżywaliśmy w niedziele 28 czerwca, pod przewodnictwem Bp Marka Mendyka – Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej. W tym dniu odbył się także   I Festyn Parafialny, w czasie którego wystąpił zespół „Milikowianki z kapelą”, kabaret „Grosik”, odbyła się loteria fantowa z główna nagrodą rowerem, było wiele atrakcji kulinarnych. Z festynu pozyskano 7.534,05 PLN, które zostaną przeznaczone na kostkę brukową przy kościele parafialnym. W czasie festynu swoja obecnością zaszczycił Bp Marek Mendyk.

 

W dniach 31 lipca – 9 sierpnia odbyła się Piesza Pielgrzymka z Bolesławca na Jasną Górę, w której wzięła udział grupa naszych parafian z Ks. Sławomirem Dębowiakiem. 9 sierpnia odbyła się autokarowa pielgrzymka do Częstochowy w związku z zakończeniem Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

2 sierpnia o godz. 10.30 w naszym kościele parafialnym odprawił Mszę św. prymicyjną Ks. Łukasz Mudrak, którego ojciec pochodzi z Nowogrodźca, a dziadkowie spoczywają na cmentarzu w Nowogrodźcu.

W miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace przy odnowieniu elewacji wieży kościoła parafialnego, po przeprowadzeniu przetargu, prace zostały zlecone Firmie ALTAPLAN Sp. z o.o. z Wrocławia. Planowany koszt remontu to 400 tysięcy PLN.  

Prace przy remoncie trwały aż do listopada, ale efekt jest widoczny. Ogromną wdzięczność wyrażamy Władzom Miasta, które udzieliły dotacji na remont wieży w wysokości 75% wartości prac.

W miesiącu wrześniu praktykę w naszej Parafii odbywał dk Arkadiusz Śliwiński.

W 3 października w pierwszą sobotę miesiąca odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa, w której pod przewodnictwem Ks. Dziekana Krzysztofa Słabickiego wzięło udział 53 osoby – członków Żywego Różańca.

W niedzielę 18 października gościliśmy w naszej Parafii Ks. Władysława Kozioła – Misjonarza Oblata, który pracuje w Kamerunie.

7 listopada odbył się 10 Bal Charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy naszej Parafii.

Jak co roku 6 grudnia obchodziliśmy odpust ku czci św. Mikołaja w kościele pomocniczym w Nowogrodźcu p.w. św. Mikołaja – Mszy św. odpustowej i kazanie wygłosił Ks. dr Andrzej Zombra – wicedyrektor Caritas Diecezji Legnickiej.

Rekolekcje adwentowe w dniach 6 – 9 grudnia poprowadził Ks. dr Andrzej Ziombra.

6 grudnia św. Mikołaj w naszej Parafii obdarował dzieci ponad 600 paczkami, to dzięki dobroci naszych parafian, którzy wsparli św. Mikołaja słodyczami i zabawkami.

20 grudnia na nowogrodzieckim rynku odbyła się „Kolęda na Nowogrodzieckim Rynku”, w czasie której życzenia Świąteczne złożyli Pan Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca i Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki.

W niedzielę 27 grudnia w Uroczystość Świętej Rodziny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w naszej Parafii zorganizowało Jubileusze Małżeńskie – 25-lecia i 50-lecia małżeństwa, w której to uroczystości wzięło udział 4 pary 50-latków i 8 par 25-latków. Po Mszy św. w intencji Jubilatów obył się poczęstunek w salce na plebani.

2008

Prawie cały styczeń przebiegł na odwiedzinach duszpasterskich w czasie Kolędy. Większość mieszkańców parafii zaprosiła księży do swoich domów, aby otrzymać Boże błogosławieństwo.

26 stycznia 2008r. w Bolesławcu odbyło się Opłatkowe Spotkanie dla Osób Niepełnosprawnych, z naszej Parafii udała się grupa autokarowa osób niepełnosprawnych. Uroczystościom przewodniczył Ksiądz Prałat Marek Mendyk, delegat Biskupa Legnickiego.

Na plebani w dalszym ciągu trwa remont, została wyremontowana kuchnia i łazienka na parterze plebanii.

19 lutego 2008r. odbyła się Wieczysta Adoracja w naszej Parafii, wielu parafian przez cały dzień przychodziło, aby adorować Jezusa w Eucharystii.

Od 13 do 16 marca 2008 r. trwały Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził O. Józef Trybal – Franciszkanin. W ramach Rekolekcji uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu wystawili w kościele „Misterium wielkopostne o Krzyżu”, które przygotowały Pani katechetka Lidia Dul i nauczycielka muzyki Pani Renata Dziuba.

W Niedzielę Palmową (16 marca 2008r.) 50 osób młodzieży z naszej Parafii wraz z Ks. Pawłem Jaguszem i Panią katechetką Haliną Turek, wzięło udział w spotkaniu młodych w Zgorzelcu, spotkaniu przewodniczył Biskup Legnicki Stefan Cichy.

W miesiącu kwietniu dokończono remont w pokojach gościnnych na plebanii.

13 kwietnia 2008r. odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego, w związku z I Synodem Diecezji Legnickiej.   

20 kwietnia 2008r. w naszej Parafii gościły Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, które po Mszach św. wygasiły konferencje na temat św. Marii de Mattias, założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, która to została wybrana na patronkę Bolesławca i okolic.

26 kwietnia 2008r. odbył się w Nowogrodźcu Finał Turnieju Piłki Halowej Ministrantów Diecezji Legnickiej, który to rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną w naszym kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła, pod przewodnictwem Księdza Dziekana Krzysztofa Słabickiego.

11 maja 2008r. podczas Mszy św. o godz. 1030 odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Parafialnego Zespołu Synodalnego w naszej Parafii.

Doroczna Uroczystość Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy ulicami miasta odbyła się 22 czerwca 2008r. Licznie zgromadzeni parafianie przeszli trasą procesji, aby uczcić Jezusa Eucharystycznego.

W dniach 23 – 25 maja 2008r. odbyły się Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec, pod hasłem „Nowogrodziec na folkowo”. 25 maja o godz. 1200 w kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu została odprawiona Uroczysta Msza św. w intencji mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec. Po Mszy św. w kościele odbył się koncert Pana Krzysztofa Adamca(wiolonczela) oraz Chóru „Harmonia”. Wszyscy zgromadzeni na koncercie byli zauroczenie wykonywaną muzyką.

Także 25 maja 2008r. w Parafii św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii Św. dzieci kl. II.

W maju wykonano nagrobek na grobie śp. Ks. Kanonika Jana Słomki oraz zagospodarowano teren wokół grobu. Nagrobek został wystawiony z ofiar składanych przez parafian, jako wyraz wdzięczności za 27 lat pracy kapłańskiej zmarłego Proboszcza i Dziekana.

5 czerwca 2008r. odbyła się Uroczystość Bierzmowania młodzieży kl. III Gimnazjum. Do Bierzmowania przystąpiła także młodzież z Parafii św. Antoniego w Gierałtowie i Matki Bożej Częstochowskiej w Gościszowie, razem 153 osoby. Uroczystości przewodniczyła i Sakramentu Bierzmowania udzielił J. E. Ks. Bp Stefan Cichy – Biskup Legnicki. Po Uroczystości Bierzmowania Biskup Legnicki poświęcił nagrobek śp. Ks. Kanonika Jana Słomki.

7 czerwca 2008r. 50 osobowa grupa młodzieży z Panią katechetką Haliną Tutek udała się na spotkanie do Lednicy k/Poznania.

W niedzielę 22 czerwca odbył się odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Zabłociu, Sumie odpustowej przewodniczył Ks. Kanonik Edward Franczak Wicedziekan Dekanatu Nowogrodziec i Proboszcz Parafii w Gierałtowie, zaś homilię odpustową wygłosił Ks. Kanonik Ryszard Jerie, Proboszcz z Gościszowa, licznie zebrani parafianie i goście uczcili Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.

29 czerwca doroczny Odpust Parafialny ku czci Św. Apostołów Piotra i Pawła, uroczystej sumie przewodniczył Ks. Kanonik Daniel Biszczanik, Proboszcz z Radogoszczy, a Słowo Boże wygłosił Ks. Kanonik Ryszard Soroka, Proboszcz z Piechowic.

Z dniem 25 sierpnia z Parafii w Nowogrodźcu został odwołany wikariusz, Ks. Paweł Jagusz, który został przeniesiony do Parafii Katedralnej w Legnicy. Nowym wikariuszem został mianowany neoprezbiter Ks. Sławomir Dębowiak.

Do pracy w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu został zatrudniony nowy katecheta Pan Wojciech Kochan, który objął lekcje w klasach I i II Gimnazjum.

14 września odbyły się Dożynki Gminne w Zabłociu – Mszy św. dożynkowej przewodniczył Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki, a homilię wygłosił Ks. Kanonik Ryszard Jerie Proboszcz z Gościszowa.

We wrześniu w naszej parafii odbywał praktykę diakońską dk Krzysztof Sieradzki.

We wrześniu od 15 do 23 odbyła się Pielgrzymka Jubileuszowa do Lourdes z naszej Parafii, z okazji 150 rocznicy objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. 

Biskup Legnicki dla naszej parafii w miesiącu grudniu ustanowił trzech Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej: Krzysztofa Makuch, Adama Sudoł i Ireneusza Ślusarczyka, którzy będą bardzo przydatni przy rozdzielaniu Komunii św. i zanoszeniu Jej dla chorych.

„Gwiazdka Życzliwości” stała się już tradycją naszego Miasta, na Rynku nowogrodzieckim po raz drugi odbyła się 23 grudnia, aby wspólnie świętować Boże Narodzenie. Życzenia Świąteczne złożyli Pan Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca i Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki.

W dniu 24 grudnia o godz. 1200, ogłoszono nowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej, został nim mianowany Ks. Prałat dr Marek Mendyk. W uroczystości ogłoszenia wziął udział Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki, który Biskupowi Nominatowi złożył gratulacje w imieniu Dekanatu Nowogrodziec.

2007

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła dnia 17 listopada 2007 r. została osierocona śmiercią Proboszcza. W Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu zmarł Ksiądz Kanonik Jan Słomka, Proboszcz Parafii w Nowogrodźcu i Dziekan Dekanatu Nowogrodziec.

Transporta zwłok zmarłego księdza do kościoła parafialnego w Nowogrodźcu odbyła się 19 listopada 2007 r. pod przewodnictwem Księdza Infułata, prof. dr hab. Władysława Bochnaka. Cała pogrążona w żałobie Parafia czuwała przy trumnie zmarłego Proboszcza. 20 listopada 2007 r. odbył się pogrzeb Księdza Kanonika Jana Słomki, któremu przewodniczył Biskup Stefan Cichy – Biskup Legnicki. W pogrzebie wzięło udział wielu księży z Diecezji Legnickiej, Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej oraz prawie cała wspólnota parafialna.

Na zakończenie uroczystości pogrzebowych, Biskup Legnicki ogłosił ustanowienie nowego Proboszcza i Dziekana w Nowogrodźcu. Został nim mianowany Ksiądz Kanonik Krzysztof Słabicki, dotychczasowy Proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Męcince.

 

Nowo mianowany Proboszcz i Dziekan przybył do Nowogrodźca dnia 25 listopada 2007 r., równocześnie w tym dniu został odwołany z Parafii Nowogrodziec wikariusz parafialny Ksiądz Jacek Wojeński, który został przeniesiony do Parafii św. Jadwigi w Złotoryi.

Dnia 2 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość wprowadzenie w urząd Proboszcza i Dziekana Księdza Krzysztofa Słabickiego. Obrzędu tego dokonał Biskup Legnicki Stefan Cichy.

Podczas wprowadzenia Biskup przekazał nowo mianowanemu Proboszczowi klucze do kościoła i innych obiektów parafialnych, jako znak przejęcia odpowiedzialności za Parafię. Nowy Proboszcz ucałował także ołtarz jako symbol czci dla miejsca przy, którym będzie sprawował Przenajświętszą Ofiarę Pana Jezusa. Został także przez Biskupa na ambonę, z której będzie nauczał i przekazywał Słowo Boże. Po uroczystościach w kościele na plebanii odbyła się kolacja z udziałem Biskupa i zaproszonych księży.

Zaraz po uroczystościach w grudniu rozpoczął się remont plebanii, rozpoczął się on od mieszkania Proboszcza. Podczas remontu wymieniono okna, odnowiono ściany i podłogi, ocieplono sufit, wyremontowano łazienkę, wykonano nową szafę w garderobie.

 

Po remoncie mieszkania proboszcza, wyremontowano mieszkanie dla księdza wikariusza. Ksiądz Paweł Jagusz wikariusz parafii w Nowogrodźcu zamieszkał w dwóch pokojach z łazienką.

Od drugiej niedzieli Adwentu (9 grudnia 2007r.) rozpoczęły się w naszej Parafii Rekolekcje adwentowe, które trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosił Ksiądz dr Dariusz Pudełko z Legnicy.

W drugą niedzielę Adwentu odbył się także odpust w kościele pomocniczym p. w. św. Mikołaja w Nowogrodźcu. Mszę św. Odpustową odprawił i kazanie wygłosił Ksiądz dr Dariusz Pudełko.

21 grudnia 2007r. na Rynku Nowogrodźca odbyła się „Gwiazdka Życzliwości” w czasie, której życzenia świąteczne złożyli Burmistrz Miasta Pan Robert Relich i Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki.

Bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia rozpoczęła się Wizyta Duszpasterska zwana Kolędą, w czasie której księża odwiedzili mieszkańców w domach. Była to sposobność do zapoznania się z parafią nowego Proboszcza.