Wydarzenia


2014

Czas poświąteczny, to odwiedziny kolędowe w katolickich rodzinach naszej Parafii. Ks. Krzysztof Słabicki i Ks. Przemysław Burnos odwiedzili mieszkańców naszej Parafii. Jak co roku wiele wrażeń, radości i spostrzeżeń z życia naszej wspólnoty parafialnej – 1440 rodzin przyjęło księdza po kolędzie, 234 rodziny nie przyjęły.

6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego i 3 Orszak Trzech Króli w naszym Mieście. Jak zwykle z kościoła parafialnego na Rynek w Nowogrodźcu za przewodem Gwiazdy Betlejemskiej przemaszerował barwny Orszak na czele z Mędrcami, aby oddać pokłon Bożemu Dziecięciu. W rolę Trzech Królów wsieli się Panowie: Mirosław Kalisz, Franciszek Kołodziej i Arkadiusz Kosior. Świętą rodziną byli Anna i Rafał Kołodziej z małym Hubertem. Młodzież z Gimnazjum w Nowogrodźcu przygotowała jasełkowe sceny, a Pan Bram swoją bryczką wiózł Mędrców do szopki. Orszak rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.

Trzej Królowie: Mirosław Kalisz, Franciszek Kołodziej i Arkadiusz Kosior.

 

Msza św. na rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli.

Bryczka i konie Pana Bram z Nawojowa Śląskiego.

Święta Rodzina – Państwo Anna i Rafał Kołodziej z Hubertem.

 

Siostry Magdalenki z Lubania kolędują na Orszaku Trzech Króli.

Orszakowa grupa kolędnicza pod przewodnictwem Panów Andrzeja Filistyńskiego i Andrzeja Kołodzieja.

Zespół „Milikowianki z kapelą”

25 stycznia odbyła się Parafialna Zabawa Opłatkowa, zebrano na remont dachu kościoła parafialnego 11.132 PLN. 

Z początkiem marca do naszej Parafii na roczną praktykę duszpasterską został skierowany kleryk IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej Krystian Schmidt. Przez rok będzie w naszej Parafii przyglądał się pracy duszpasterskiej i przygotowywał się do kapłaństwa. 

 

 

 

 

 

 

29 marca odbyła się Pielgrzymka do Częstochowy Ruchu Szensztackiego, na nocne czuwanie na Jasnej Górze. Po drodze pielgrzymi odwiedzili Winów koło Opola, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Szensztackiej.

  

 

Grupa pielgrzymów w Winowie k/Opola.

W dniach od 3 do 5 kwietnia gościliśmy w naszej Parafii Obraz Matki Bożej Szensztackiej. Auxiliar, czyli obraz pomocniczy nawiedza wszystkie miejsca w Polsce związane z Ruchem Szensztackim z okazji 100 rocznicy powstania Ruchu Szensztackiego. Maryja odwiedziła nasz kościół parafialny oraz kaplicę w Zabłociu.

Powitanie Matki Bożej Szensztackiej i Msza św. w kościele parafialnym w Nowogrodźcu.

Nałożenie koron na kapliczki, które pielgrzymują w Parafii Nowogrodziec.

Członkowie Ruchu Szensztackiego z Parafii Nowogrodziec.

W czasie nawiedzenia wielu parafian na Mszach św., indywidualnych czuwaniach, nabożeństwach i Apelach Jasnogórskich gromadziło się przy Maryi w Jej znaku Matki Pielgrzymującej – Patronki Nowej Ewangelizacji.

 

Auxiliar w kaplicy w Zabłociu.

 

Msza św. z obrazem Matki Bożej Szensztackiej w kaplicy w Zabłociu.

Z Nowogrodźca przekazany został Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do Parafii Gierałtów, do kościoła w Czernej, gdzie powstał krąg przyjmujący Maryję w swoich domach.

Od 10 do 12 kwietnia odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, a poprowadził je Ksiądz Kanonik Szymon Bajak, Proboszcz Parafii Chmieleń.

27 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na Placu św. Piotra w Rzymie, odbyła się Kanonizacja św. Jana Pawła II. Z naszej Parafii pod przewodnictwem Księdza Dziekana Krzysztofa Słabickiego odbyła się Pielgrzymka do Rzymu, aby uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. W czasie Pielgrzymki nawiedzono także San Giovanni Rotondo i Monte San Angelo związane ze Świętym Michałem Archaniołem.

Od 18 do 21 maja w naszej Parafii odbyło się Nawiedzenie Obrazu Świętego Józefa, który pielgrzymuje po naszej Diecezji i nawiedza wszystkie kościoły.  Rozpoczęcie nawiedzenia w dniu 18 maja zostało połączone z obchodami Jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich Księdza Krzysztofa Słabickiego Proboszcza z Nowogrodźca. Ksiądz Jubilat przyjął Święcenia Kapłańskie 20 maja 1989 r. w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Jako wikariusz pracował w Parafiach: Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu, Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, a następnie jako Proboszcz w Parafiach: Narodzenia NMP w Opolnie Zdrój i św. Andrzeja Apostoła Męcince. Obecnie od 2007 r. jest Proboszczem w Nowogrodźcu. Mszy św. Przewodniczył Ksiądz Jubilat, a kazanie wygłosił Ks. Prałat Józef Lisowski – Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej. Zgromadzili się także Księża Jubilaci – koledzy kursowi Księdza Proboszcza, Księża Goście oraz Rodzina i zaproszeni goście. Po Mszy św. w kościele parafialnym, zaproszeni goście udali się do auli Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu na poczęstunek.

Obraz św. Józefa przebywał w Parafii Nowogrodziec do środy 21 maja, nawiedził także kościół św. Mikołaja oraz kaplicę w Zabłociu. Program nawiedzenia umożliwiał wszystkim modlitwę przy Obrazie św. Józefa, dlatego wielu parafian skorzystało z okazji, aby św. Józefowi powierzyć swoje radości i troski oraz modlić się o Jego pomoc.

Z Nowogrodźca Obraz św. Józefa przekazano do Parafii  MB Częstochowskiej w Gościszowie.

 

Ks. Krzysztof Słabicki – Jubilat obchodzący 25-lecie kapłaństwa.

Powitanie Obrazu św. Józefa w Nowogrodźcu.

Msza św. na powitanie Obrazu św. Józefa i z okazji Jubileuszu 25-lecia Ks. Krzysztofa Słabickiego.

Rada Parafialna na Jubileuszu Ks. Krzysztofa Słabickiego.

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J. I. Schnabla” rozpoczął się 22 maja i trwał do 25 maja. Jak zwykle uczta dla melomanów.

Rozpoczynamy remont dach kościoła parafialnego w Nowogrodźcu, po uzyskaniu dotacji z Unijnego Programu Odnowy Wsi w wysokości 224 tyś. PLN i przeprowadzeniu konkursu ofert wybrano Firmę Wojtek Pana Tadeusza Zarembeckiego z Nowogrodźca, która wykona remont dachu kościoła za kwotę 595 tys. PLN. Stan dachu wymagał koniecznie remontu. Pozostałą kwotę złożyli parafianie jako ofiary na remont dachu.

Do pracy przy remoncie dachu przystąpiono od końca maja, systematycznie zmieniając pokrycie dachu, naprawiając i konserwując więźbę dachową. Dzięki dobrej pogodzie i solidnej pracy, remont postępował bardzo szybko. Prace zakończyły się na początku września. Prace remontowe przy dachu został odebrany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze oraz przedstawiciela Legnickiej Kurii Biskupiej, a także Księdza Proboszcza i Pana Tadeusza Zarembeckiego wykonawcę remontu.

Wysprzątano także strych kościoła i założono podesty komunikacyjne, które umożliwiają poruszanie się po strychu kościoła. Zainstalowano także oświetlenie na strychu kościoła.

Kościół parafialny w Nowogrodźcu od strony północnej przed remontem dachu.

Stan więźby dachowej i poszycia dachu przed remontem.

Prace przy dachu.

To już końcówka dachu. 

Dach po remoncie strona południowa.

Przy okazji remontu dachu kościoła przeprowadzono, także remont dachu plebani i budynku gospodarczego. Mamy już naprawione wszystkie dachy przy kościele parafialnym. Dzięki ofiarności naszych parafian udało się nie tylko wyremontować dach kościoła, ale także dach plebani i dach szopki na podwórku plebanijnym. To bardzo duża inwestycja w naszej Parafii.

Od 28 czerwca do 2 lipca gościliśmy w naszej Parafii 20 osobową grupę dzieci i młodzieży z Białorusi z Grodna. Z Siostrą Walerią przyjechała Schola z polskiej Parafii w Grodnie. Nasi goście mieszkali w domach prywatnych u rodzin, które zechciały przyjąć do siebie dzieci z Białorusi. Byliśmy na wycieczce we Wrocławiu, w Krzeszowie i Bolesławcu. Wszystko dzięki Ruchowi Szensztackiemu, a szczególnie Pani Urszuli Krzywdziańskiej, która była inicjatorką tego przyjazdu i zaopiekowała się wraz z innymi członkami Ruchu naszymi Gośćmi.

W tym roku Boże Ciało późno, bo dopiero 19 czerwca, ale jak co roku z Najświętszym Sakramentem odbyliśmy Procesję Eucharystyczną ulicami naszego Miasta do czterech ołtarzy. Dzieci sypały kwiaty Panu Jezusowi, były obecne Poczty Sztandarowe i wieli parafian. Cztery Ołtarze przygotowali parafianie z Ołdrzychowa, Milikowa, ul. Mickiewicza i Kolejowej, Zabłocia, ul. Nowogrodzkiej i Koloni Milików.

Ołtarz mieszkańców Ołdrzychowa.                            Ołtarz  mieszkańców ul. Mickiewicza  i Kolejowej.

 

                Ołtarz mieszkańców Milikowa.                                    Ołtarz Kol. Milików, ul. Nowogrodzkiej i Zabłocia.

22 czerwca Odpust w Zabłociu ku czci św. Jana Chrzciciela, połączony z 25-leciem kaplicy w Zabłociu. W lipcu 1989 r. ówczesny Biskup Pomocniczy Wrocławski Tadeusz Rybak poświęcił nowo wybudowaną kaplicę mszalną z punktem katechetycznym w Zabłociu. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Kanonik Ryszard Jerie, Proboszcz Parafii Gościszów, a kazanie odpustowe wygłosił Ksiądz Kanonik Zenon Wnuk, Proboszcz Parafii Brzeźnik. Przybyli Księża z Dekanatu Nowogrodziec i została poświęcona Tablica Pamiątkowa poświęcona śp. Księdzu Kanonikowi Janowi Słomce budowniczemu kaplicy w Zabłociu.

29 czerwca o godz. 10.30 w czasie Uroczystej Sumy Odpustowej uczciliśmy św. Piotra i Pawła, Patronów naszej Parafii. Sumie Odpustowej przewodniczył Ksiądz Edward Franczak, emerytowany Proboszcz z Gierałtowa, a kazanie wygłosił Ksiądz Przemysław Burnos nasz wikariusz. W tym dniu także odbyły się w Ocicach uroczystości pożegnania Księdza Jerzego Marczaka, który odchodzi na emeryturę.

Od lipca do naszej Parafii Biskup legnicki skierował jeszcze jednego księdza wikariusza – Ks. Kamila Bulandę, który przybył do nas z Parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu.

25 lipca gościliśmy Pieszą Pielgrzymkę ze Zgorzelca, wędrują na Jasną Górę. Daliśmy im nocleg i następnego dnia wyprawiliśmy w dalszą drogę.

31 sierpnia w Nowogrodźcu odbyły się Dożynki Gminne, o godz. 13.00 w kościele św. Ap Piotra i Pawła odbyła się Uroczysta Msza św. dziękczynna za plony, a następnie dalsza część Dożynek na bocznym boisku przy ul. Wesołej.

W październiku zostały założone rynny i odprowadzono wody opadowe w kaplicy w Zabłociu.

16 listopada gościliśmy w naszej Parafii Księdza Władysława Kozioła, Oblata Maryi Niepokalanej, który przez długie lata był misjonarzem w Kamerunie, opowiadał o swojej pracy misyjnej i rozprowadzał kalendarze misyjne.

Na początku grudnia wykonano i zamontowano witraż w oknie za ołtarzem głównym w kościele św. Mikołaja. Witraż przedstawia Patrona świątyni św. Mikołaja. Został wykonany przez Pana Tomasza Michalskiego z Jeleniej Góry, a ufundowali go mieszkańcy Nowogrodźca.

Rekolekcje Adwentowe od 7 do 10 grudnia wygłosił Ksiądz Dziekan Piotr Ważydrąg z Żarowa. Były małe perypetie, ponieważ miał być rekolekcjonistą Ksiądz Witold Baczyński z Wałbrzycha, ale zachorował i kilka dni prze Rekolekcjami trzeba było szukać nowego rekolekcjonisty. Z pomocą przyszedł Ksiądz Piotr Ważydrąg, który podjął się wygłoszenia naszych Rekolekcji Adwentowych.

28 grudnia, jak co roku w  Święto Świętej Rodziny obchodziliśmy Jubileusze Małżeńskie.

W 2014 roku:

 • zostało ochrzczonych 72 dzieci,
 • Sakrament Bierzmowania przyjęło 64 osoby,
 • 34 par zawarło Sakrament Małżeństwa,
 • pogrzebano 44 zmarłych.
 • rozdano ponad 72 tyś. Komunii św.

2013

To już po raz drugi 6 stycznia Orszak Trzech Króli w Nowogrodźcu. Za Gwiazdą Betlejemską i Trzema Królami podążyliśmy na nowogrodziecki rynek, aby oddać pokłon Bożemu Dziecięciu. I dzisiaj ludzie przybyli pomimo deszczu, aby uczestniczyć w tej manifestacji wiary. Piękne Jasełka uliczne – Święta Rodzina to Państwo Wójtowicz z Hubertem, Trzej Królowie to Leopold Wołoszyn, Adrian Wołoszyn i Robert Rzeźwicki. Młodzież z Gimnazjum w Nowogrodźcu pod przewodnictwem Ks. Przemysława Burnosa przygotowała sceny jasełkowe: w Pałacu Heroda i Walka dobra ze złem. Wielu przebranych w stroje jasełkowe – bardzo barwny i radosny Orszak.

Trzej Królowie: Leopold Wołoszyn, Adrian Wołoszyn, Robert Rzeźwicki.

Nasza grupa śpiewacza.

Święta Rodzina - Państwo Wojtowicz.

 

Zabawa Opłatkowa stała się już tradycją naszej Parafii. 26 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Milikowie dzięki życzliwości Pani Sołtys Antoniny Szelechowicz odbyła się kolejna Parafialna Zabawa Opłatkowa.

Z końcem stycznia zakończyliśmy coroczną wizytę duszpasterską czyli Kolędę w katolickich rodzinach naszej Parafii – blisko 1400 rodzin przyjęło księdza po Kolędzie, ale prawie 200 rodzin nie było w domu lub nie chcieli przyjąć wizyty duszpasterskiej. Księża zauważyli wiele mankamentów życia religijnego w naszej Parafii. Przede wszystkim postępująca laicyzacja, nieobecność na niedzielnych i świątecznych Mszach św., brak życia sakramentalnego – zaniedbywanie spowiedzi i Komunii św., interpretowanie „po swojemu” Bożych i Kościelnych Przykazań. Plagą też staje się życie w związkach niesakramentalnych i to często bez żadnych przeszkód, naliczyliśmy w naszej Parafii prawie 130 takich związków.

Od 1 do 9 lutego odbyliśmy Pielgrzymkę do Ziemi Świętej, drugi raz Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki z parafianami odwiedził miejsca związane z życiem, śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa.

Grupa pielgrzymkowa na Górze Błogosławieństw.

Wieczernik.

 

Golgota – miejsce gdzie stał krzyż Pana Jezusa.

Bardzo bolesną informacją stał się fakt, że 28 lutego ustąpił z Urzędu Papieża Benedykt XVI, który ze względu na wiek i choroby postanowił oddać władzę w Kościele Chrystusowym.

13 marca wybrano nowego Papieża – Franciszek (Kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny).

Od 17 do 20 marca trwały Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii poprowadził je Ojciec Ryszard z Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych.

Pierwsza Komunia dla dzieci klas II Szkoły Podstawowej odbyła się w tym roku 19 maja na Mszy św. o godz. 10.00, zaś Rocznica Pierwszej Komunii tego samego dnia o godz. 12.00.

Bierzmowanie odbyło się 25 maja pod przewodnictwem Księdza Prałata Leopolda Rzodkiewicza, który zastąpił Biskupa legnickiego Stefana Cichego, który ze względu na stan zdrowie nie mógł przybyć do naszej Parafii.

 

Uroczystość Bierzmowania została połączona z poświęceniem nowego nagrobka na grobach Sióstr Elżbietanek spoczywających na Cmentarzu Komunalnym w Nowogrodźcu oraz nowego nagrobka śp. Księdza Kanonika Kazimierza Zygmunta, spoczywającego na tym samym Cmentarzu. Stary nagrobek był już zniszczony i nie nadawał się do odnowienia, dlatego wykonano nowy. Ponadto poświecono tablice upamiętniające męczeńską śmierć Służebnicy Bożej Siostry Rosarii Schilling, która została zamęczona przez żołnierzy Armii Czerwonej 23 lutego 1945 r. w Nowogrodźcu. Trwa proces beatyfikacyjny 11 Sióstr Elżbietanek, męczennic końca II wojny światowej, w tym Siostry Rosarii, może doczekamy się błogosławionej z Nowogrodźca. Tablice zostały umieszczone na byłym Szpitalu w Nowogrodźcu, gdzie pracowała i mieszkała Siostra Rosaria oraz na murach byłego Klasztoru Sióstr Magdalenek, z którego została wyprowadzona na męczeńską śmierć Służebnica Boża Siostra Rosaria.

         Odsłonięcie tablicy na murach Klasztoru.                                      Służebnice Boże – Siostry Elżbietanki.

Od 22 do 26 maja odbył się 5 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J. I. Schnabla”.

23 czerwca odbył się Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Zabłociu, któremu przewodniczył Ksiądz Janusz Leszczyński, Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła we Włodzicach Wielkich, Wicedziekan Dekanatu Nowogrodziec, a także tego dnia po południu odbył się IV Festyn Parafialny w Nowogrodźcu. Dzięki życzliwości Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, Festyn odbył się na placu Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Asnyka. Dochód z Festynu to 8186, 84 PLN – przeznaczony na remont dachu kościoła parafialnego w Nowogrodźcu.

30 czerwca obchodziliśmy Odpust Parafialny ku czci św. Piotra i Pawła, Sumie odpustowej przewodniczył Ks. Mieczysław Stępień, Proboszcz Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, były wikariusz naszej Parafii, który w tym roku obchodził 25 lecie Święceń Kapłańskich.

Ks. Mieczysław wygłosił także kazanie odpustowe. Wielu parafian wspomina posługę kapłańską Ks. Mieczysława w naszej Parafii, pełnił on ją przez pięć lat zaraz po Święceniach Kapłańskich od 1988 r.

 W lipcu w kaplicy w Zabłociu (wszystkie ławki) i w kościele św. Mikołaja (ławki na chórze) obito ławki tapicerką.

 25 lipca do naszej Parafii przybyła Grupa 5 Pieszej Pielgrzymki Legnickiej. Szli oni ze Zgorzelca na Jasną Górę w Częstochowie. Około 60 osób z Ks. Tomaszem Metelicą zatrzymało się w naszym Mieście na nocleg. Dzięki życzliwości i gościnie parafian wszyscy pątnicy otrzymali dach nad głową i gorący posiłek. O godz. 20.00 w naszym kościele parafialnym odbył się Apel Jasnogórski z pielgrzymami. Nasi parafianie od pojutrze wyruszają też w pielgrzymią drogę z Bolesławca na Jasną Górę, a Grupa duchowego uczestnictwa, będzie ich wspierała przez modlitwę i codzienne Apele Jasnogórskie w kościele parafialnym w czasie trwania Pieszej Pielgrzymki.

W niedzielę 18 sierpnia w ramach Dni Nowogrodźca po Mszy św. o godz. 10.30 poświeciliśmy odrestaurowaną Figurę św. Jana Nepomucena, która stoi na rynku w Nowogrodźcu. Dzięki staraniom Pana Burmistrza Roberta Relicha Figura św. Jana Nepomucena nabrała nowego blasku. Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki dokonał poświęcenia odnowionej figury, która ma niezwykłą historię, bo w czasach komunistycznych próbowano ją usunąć z Rynku, przez lata też niszczała, aż doczekała się znowu swojej świetności.

W dniach od 8 do 11 grudnia odbyły się Rekolekcje Adwentowe, które poprowadził Ks. Romuald Kszuk, należący do Ojców Ruchu Szensztackiego.

18 grudnia po raz kolejny odbyło się „Kolędowanie na nowogrodzieckim rynku”, w czasie którego życzenia złożyli Pan Burmistrz Robert Relich, Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki i Pan Przewodniczący Wilhelm Tomczuk.

W grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zamontowano w kosciele parafialnym nowe tabernakulum, które w części ufundowali rodzice dzieci pierwszokomunijnych jako dar ołtarza, pozostałą część dołożono z kasy parafialnej. Stare tabernakulum było drewniane z metalowymi drzwiczkami, nowe jest pancerne i stwarza większe bezpieczeństwo dla Najświętszego Sakramentu.

W niedzielę Świętej Rodziny odbyła się Msza św. w intencji Jubilatów, którzy obchodzili w 2013 roku 50 i 25 lecie Sakramentu Małżeństwa.

W roku 2013:

 • udzielono 60 chrztów,
 • do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej przystąpiło 53 dzieci z kl. II,
 • Sakrament Bierzmowania przyjęło 62 osoby,
 • 28 par zawarło Sakrament Małżeństwa,
 • pogrzebano 48 zmarłych.
 • rozdano ponad 71 tyś. Komunii św.

2012

Szczęśliwie zakończył się 2011 rok, w którym było wiele Uroczystości i przeżyć, ale dzięki Bożej pomocy, wszystko szczęśliwie się udało.

W Nowy Rok odbyła się Msza św. z udziałem Jubilatów, którzy w 2011 roku obchodzili Jubileusz 50 i 25-lecia Sakramentu Małżeństwa.

6 stycznia w naszym Mieście odbył się I Orszak Trzech Króli, z inicjatywy Księdza Proboszcza Krzysztofa Słabickiego i Księdza Sławomira Dębowiaka, wikariusza naszej Parafii, po podpisaniu umowy z Fundacją Orszak Trzech Króli i przy wsparciu parafian oraz Szkół w Nowogrodźcu został zorganizowany Orszak Trzech Króli.

Wydarzenie to przyciągnęło wielu wiernych z Parafii i okolic, ponad 2 500 osób zebrało się najpierw w kościele św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, a następnie w Orszaku za Gwiazdą Betlejemską i Trzema Królami udali się na Nowogrodziecki Rynek, aby złożyć hołd Bożej Dziecinie. Wiele osób zaangażowało się w przygotowanie Orszaku: Święta Rodzina – Państwo Maziarz z Gabrysią, Trzej Królowie: Leopold Wołoszyn, Adrian Wołoszyn i Robert Rzeźwicki.

 

Trzej Królowie od lewej Leopold Wołoszyn, Adrian Wołoszyn i Robert Rzeźwicki.

 

Ponadto utworzyła się grupa śpiewacza pod przewodnictwem Andrzeja Filistyńskiego i Andrzeja Kołodzieja. Przybyła także z Lubania Grupa w strojach średniowiecznych. Wielu parafian i uczestników Orszaku Trzech Króli przygotowało sobie stroje, ogromna pomysłowość. Przebrali się i dorośli i dzieci. Wszyscy byliśmy poruszeni ilością uczestników, strojami i zaangażowaniem. Pierwszy raz to oczywiście wielkie wyzwanie dla organizatorów, tym bardziej, że dopiero 11 grudnia 2011 roku zdecydowaliśmy się zorganizować Orszak Trzech Króli w Nowogrodźcu. Jednak wszystko się udało. Honorowy patronat nad Orszakiem w Nowogrodźcu objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Stefan Cichy Biskup legnicki oraz Pan Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca. Orszak sprawił Wiela radości mieszkańcom Nowogrodźca, był także okazją do radości z Bożego Narodzenia i Objawienia się Boga człowiekowi. Już zaczynamy myśleć o przyszłym roku.

 

Święta Rodzina – Państwo Maziarz.

W styczniu w naszej Parafii praktykę duszpasterską odbywał diakon Grzegorz Basara, przysłany do naszej Parafii przez Jego Magnificencję Księdza Leopolda Rzodkiewicza, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.

28 stycznia odbyła się Parafialna Zabawa Opłatkowa, odbyła się ona dzięki życzliwości Pani Sołtys z Milikowa Antoniny Szelechowicz, która użyczyła Parafii Świetlicy Wiejskiej w Milikowie, ponadto z małżonkiem zafundowali Orkiestrę, która przygrywała do tańca. 

22 lutego rozpoczoł się kolejny Wielki Post.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii odbyły się od 29 marca do 1 kwietnia, poprowadził je Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

1 kwietnia w Legnicy odbył się IV Marsz dla Życia, udział w nim wzięła młodzież i rodziny z naszej Parafii, aby w dobie kryzysu rodziny i życia wspierać najważniejsze wartości jakimi są życie i rodzina.

Do końca Wielkiego Postu organistą w naszej Parafii był Pan Włodzimierz Ruciński, jednak z powodu zamieszkiwania we Wrocławiu, a także z powodów osobistych zrezygnował z posady organisty. Nowym organistą będzie Pan Mariusz Urban, który po Studiach w Poznaniu zamieszkał w domu rodzinnym w Nowogrodźcu i podjął się gry na organach.

W Wielki Piątek 6 kwietnia ulicami naszego miasta odprawiona została Droga Krzyżowa, która zgromadziła wielu wiernych, modliliśmy się za nasze miasto i za naszą Parafię.

W Wielkim Poście w naszej Parafii praktykę duszpasterską odbywał kleryk Damian Ziembikiewicz.

27 kwietnia w naszym mieście odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Seniorów „Historia i kultura na szlaku Via Regia” zorganizowane prze Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. Uczestniczy z Polski, Niemiec i Czech, odwiedzili nasz kościół parafialny, zapoznali się z jego historią i zabytkami i wysłuchali krótkiego koncertu organowego.

1 maja w naszej Parafii zakończył posługę kościelnego Pan Walenty Bober, który pełnił tę funkcję przez 8 lat. Był to dobry kościelny, który bardzo dbał o kościół, był zawsze punktualny, obowiązkowy i bardzo gorliwy. Nowym kościelnym został Pan Ireneusz Ślusarczyk, który jest Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.

13 maja w naszej Parafii dobyła się Pierwsza Komunia św. dzieci klas II Szkoły Podstawowej.

Od 17 do 20 maja w naszym Mieście odbył się IV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J. I. Schnabla”. Na zakończenie festiwalu wystąpiła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 27 maja w kościele św. Mikołaja w Nowogrodźcu odbyła się Uroczystość Bierzmowania młodzieży naszej Parafii. Sakramentu Bierzmowania udzielił Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Marek Mendyk, Biskup Pomocniczy legnicki. Poświęcił on także odnowione organy w naszym kościele pomocniczym św. Mikołaja. Koszt remontu organów wyniósł ponad 170 tysięcy złotych. Środki na remont zostały w części pozyskane z Unii Europejskiej, a część została dołożona z kasy parafialnej. Po poświęceniu odbył się koncert organowy w wykonaniu Pana Piotra Rojka.

Pomysł remontu Organów w kościele św. Mikołaja w Nowogrodźcu zrodził się już w 2008 r. Ks. Piotr Dębski – referent Referatu Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej, poddał tę myśl Ks. Krzysztofowi Słabickiemu Proboszczowi z Nowogrodźca. Decyzja o remoncie dojrzewała przy wsparciu Pana Edwarda Szczerbienia, byłego Burmistrza Nowogrodźca, Prezesa Stowarzyszenia „Pogranicze” z Lubaia, a parafianina z Nowogrodźca, który mieszka w tej części Parafii, która uczęszcza na Msze św. do kościoła pomocniczego św. Mikołaja. Ks. Piotr Dębski przygotował projekt remontu organów i przez cały czas wspierał i nadzorował prace remontowe. Starano się o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ale nie udało się pozyskać dotacji. Z pomocą przyszło Stowarzyszenie „Pogranicze” z Lubania z Panem Edwardem Szczerbieniem, który podpowiedział możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach współpracy trans granicznej. Pozyskaliśmy partnera w Niemczech Chrześcijańskie Stowarzyszenie CBS (Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen) z Miltitz w Saksonii oraz drugim partnerem do wniosku było Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Przy pracach nad projektem pomógł Pan Marek Karłowski pracownik Stowarzyszenia „Pogranicze”, który też był koordynatorem projektu. Złożyliśmy wniosek w 2010 roku, ale prace weryfiacyjne przeciągneły się do połowy 2011 roku. Dopiero w 2011 r. mogliśmy rozpocząć procedurę przetargową. Do przetargu na remont prospektu organowego zgłosiło się trzy firmy, a do remontu instrumentu pięć firm organmistrzowskich. Po rozstrzygnięciu przetargu wybrano wykonawców: remont prospektu organowego wykona Zakład Malarski i Konserwacja, Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych Daniel Nowacki z Osieczna k/ Leszna za kwotę 41.517,73 PLN, zaś remont instrumentu został powierzony firmie Zakład Organmistrzowski oraz Stolarstwo Adam Wolański z Lubania za kwotę 120.856,32 PLN. Najpierw zostały wykonane prace przy prospekcie organowym, które trwały do końca 2011 r., a następnie wyremontowano instrument do maja 2012 r.

Praca wymagała wielkiej dokładności, aby nie zniszczyć zabytkowych organów i przywrócić im dawny blask. Po odrapaniu prospektu organowego ze starej farby powrócono do pierwotnej kolorystyki. Z piszczałek, których obecnie znajduje się w instrumencie, których jest ponad 760, zostało starych zaledwie 67 i to nie wszystkie nadawały się do użycia, ponieważ pozostały piszczałki drewniane, które zostały uszkodzone przez drewnojady. Trzeba było wykonać ponad 700 nowych piszczałek. W czasie prac przy instrumencie znaleziono wpis wewnątrz organów, że niemiecki organomistrz dokonał przeglądu i naprawy instrumentu w sierpniu 1945 r., ale później po wojnie instrument został okradziony i zdewastowany. Dzięki zaangażowaniu parafian prace udało się przeprowadzić do końca i organy pierwszy raz po II wojnie światowej zagrały w kościele św. Mikołaja 27 maja 2012 r.

Prospekt organowy przed remontem.

 

Prospekt organowy w czasie remontu po częściowym oczyszczeniu.

Prospekt organowy po zakończeniu prac konserwatorskich.

7 czerwca odbyła się Uroczystość Bożego Ciała, ulicami naszego Miasta przeszliśmy w Procesji Eucharystycznej. Jak co roku zaangażowanie parafian, którzy przygotowali Cztery Ołtarze, gdzie zatrzymując się z Najświętszym Sakramentem modliliśmy się za całą naszą Parafię, prosząc Boga o błogosławieństwo w codziennym życiu i pracy. 

14 czerwca Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki wraz z delegacją Parafii Państwem Małgorzatą i Adamem Sudoł otrzymali w Krakowie z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Relikwie błogosławionego Jana Pawła II, które zostaną zainstalowane w naszym kościele parafialnym.

Liczymy, że Relikwie bł. Jana Pawła II wraz z relikwiami św. Marii de Matias i św. Jadwigi Śląskiej, które już znajdują się w naszej parafialnej świątyni, będą wspierały wstawiennictwem Patronów i pomagały w dążeniu do Wiecznej Ojczyzny. W tym samym dniu relikwie błogosławionego Jana Pawła II otrzymała także Katedra Legnicka, Bazylika Mniejsza św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze oraz Parafia Żarów. Relikwie do Jeleniej Góry odebrał Ks. Bogdan Żygadło Dziekan Rejonowy Rejonu jeleniogórsko-kamiennogórskiego, do Katedry Legnickiej Ks. dr Mariusz Majewski Sekretarz Biskupa legnickiego, a do Żarowa Ks. Piotr Ważydrąg Dziekan Żarowski.

 

Podpisy na dokumencie przekazania relikwii bł. Jana Pawła II do Parafii w Nowogrodźcu.

 

Potwierdzenie autentyczności relikwii.

 

Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Ks. Krzysztof Słabicki (po lewej), Ks. Bogdan Żygadło i Ks. Piotr Ważydrąg (po prawej).

 

Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki, Państwo Małgorzata i Adam Sudoł.

W niedzielę 17 czerwca odbył się kolejny Festyn Parafialny zbieraliśmy na dachówki na nowy dach kościoła parafialnego, ze sprzedanych „dachówek” zebraliśmy 9.586,32 PLN.

24 czerwca w niedzielę w kaplicy mszalnej w Zabłociu odbył się doroczny odpust ku czci św. Jana Chrzciciela, któremu przewodniczył ks. Edward Franczak.

29 czerwca w piątek odbył się Odpust parafialny ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patronów naszej Parafii. Sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił kazanie Ks. Kanonik Zbigniew Kulesza, Proboszcz z Miłkowa, były wikariusz naszej Parafii, który w tym roku obchodzi 25-lecie kapłaństwa. 

 

 

1 lipca pożegnaliśmy Ks. Sławomira Dębowiaka, wikariusza w naszej Parafii. Po czterech latach gorliwej i radosnej posługi, został skierowany przez Biskupa legnickiego do Bolesławca, do Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ks. Sławomir bardzo dobrze zapisał się w naszej Parafii.

 

 

 

 

Od 2 lipca w naszej Wspólnocie Parafialnej mamy nowego wikariusza parafialnego – Ks. Przemysława Burnosa. Ks. Przemysław przyszedł do nas z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węglińcu.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej Parafii zawiązała się grupa czcicieli Matki Bożej Pielgrzymującej Trzykroć Przedziwnej nazywanej Matką Bożą Szensztacką. Ruch ten rozwija się w Bolesławcu, gdzie Państwo Szyjkowscy są propagatorami Ruchu Szensztackiego. Najpierw powstała nieformalna grupa w Zabłociu, która przyjmowała w swoich domach kapliczkę Matki Bożej Szensztackiej. Pierwszymi była Rodzina Edwarda Kołcza. Coraz więcej Rodzin z naszej Parafii chce przyjmować kapliczkę Matki Bożej w swoich domach, Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki wyraził zgodę, aby Ruch Szensztacki działał w naszej Parafii. Są już dwa kręgi, ale następne osoby deklarują chęć przystąpienia do Ruchu Szensztackiego. 18 lipca pierwsza Msza św. z Ruchem Szensztackim.

23 września w naszej Parafii gościliśmy Misjonarza z Boliwii Ks. Mariusza Godka, który jest księdzem naszej Legnickiej Diecezji, a obecnie przebywa na urlopie – naszym groszem wspieraliśmy misje.

7 października kościół Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu ogłoszono Bazyliką Mniejszą.

W sobotę 17 listopada modliliśmy się w czasie Mszy św. o godz. 18.00 za śp. Księdza Kanonika Jana Słomkę, byłego Proboszcza z okazji 5 rocznicy śmierci. Przybyli Księża z Dekanatu Nowogrodziec i wielu parafian.

W niedzielę 2 grudnia misjonarz br. Feliks Skrzypacz – franciszkanin, pochodzący z naszej Parafii (rodzice i rodzina mieszkają w Milikowie i Nowogrodźcu), wygłosił na Mszach św. świadectwa z pobytu na misjach. Przy tej okazji została zorganizowana zbiórka na wsparcie naszego krajanina na misjach.

Od 9 do 12 grudnia trwały w naszej Parafii Rekolekcje Adwentowe wygłoszone przez Księdza Jacka Saładuchę, wikariusza z Parafii Matki Bożej Królowej Polski z Legnicy.

19 grudnia wspólnie kolędowaliśmy na nowogrodzieckim rynku - życzenia złożyli Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich, Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pan Wilhelm Tomczuk.

W Sięto Świętej Rodziny 30 grudnia na Mszy św. o godz. 10.30 w naszym kosciele parafialnym świętowaliśmy Jubileusze 50 i 25-lecia Sakramentu Małżeństwa. Jubilaci z wielkim wzruszeniem przeżywają tę Uroczystość wspominając ślub z przed 50 czy 25 lat.

W mijającym roku:

 • udzielono chrztu 53 dzieciom,
 • do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej przystąpiło 61 dzieci z kl. II,
 • Sakrament Bierzmowania przyjęło 50 osób,
 • 26 par zawarło Sakrament Małżeństwa,
 • pogrzebano 46 zmarłych.
 • Rozdano ponad 72 tyś. Komunii św.

2011

Styczeń to tradycyjnie miesiąc odwiedzin rodzin w czasie Wizyty Duszpasterskiej, katolickie rodziny naszej Parafii z wielką serdecznością i życzliwością przyjmowały księży w swoich domach.

W Świetlicy w Milikowie 22 stycznia odbyła się Parafialna Zabawa Opłatkowa. Od godziny 19.00 do 5.00 rano z radością karnawału, przy muzyce i dobrym jedzeniu parafianie bawili się na naszej Zabawie. Rozpoczęła się zabawa jasełkami przygotowanymi przez młodzież.

11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes została odprawiona Msza św. w intencji chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Księża odwiedzili także chorych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum w Nowogrodźcu udzielając sakramentu Namaszczenia Chorych.

W dniach od 17 do 24 lutego odbyła się z naszej Parafii Pielgrzymka do Ziemi Świętej, w której z naszej Parafii z Księdzem Proboszczem wzięło udział 28 osób.

 

Grupa pielgrzymkowa przed Bazyliką Bożego Grobu w Jerozolimie

4 i 6 marca 2011 r. w naszej Parafii odbyła się Wizytacja Kanoniczna Biskupa dr Stefana Cichego - Biskupa legnickiego. Wizytacje Kanoniczne w Parafiach odbywają się co pięć lat. Wcześniejsza wizytacja przeprowadzona przez Biskupa dr Stefana Regminta odbyła się 7 i 8 maja 2006 r.

Plan wizytacji Parafii p.w. św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.

4. marca 2011 r. (piątek)

900 – 945 – odwiedziny Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu i Przedszkola w Nowogrodźcu (spotkanie w sali sportowej).

945 – 1015 – spotkanie z gronem pedagogicznym i pracownikami Szkół i Przedszkola (aula Szkoły Podstawowej).

1030 – wizyta w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

1130 – Msza św. i odwiedziny chorych w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Nowogrodźcu.

1300 – obiad na plebanii.

po obiedzie kancelaria parafialna.

 

6. marca 2011 r. (niedziela)

700 – Powitanie kanoniczne Biskupa legnickiego Stefana Cichego w kościele parafialnym, Msza św. ze sprawozdaniem Księdza Proboszcza.

815 – śniadanie na plebanii

900 – Msza św. w kościele pomocniczym św. Mikołaja w Nowogrodźcu.

Przed Mszy św. modlitwa za zmarłych na przykościelnym cmentarzu.

1030 – Msza św. w kaplicy mszalnej w Zabłociu. Poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej.

1200 – Msza św. w kościele parafialnym z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie z dziećmi i młodzieżą (Służba Liturgiczna, Eucharystyczny Ruch Młodych, Schola, Ruch Światło-Życie, Duszpasterstwo młodzieżowe „Głębia”).

1330 – obiad na plebanii.

1600 – adoracja Najświętszego Sakramentu dla grup parafialnych.

1630 – spotkanie z wspólnotami i grupami: Rada Parafialna, Żywy Różaniec, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Zespól Synodalny, Chór Parafialny, Zespól Charytatywny i Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Krąg Biblijny, Wspólnoty Kapłańskiej Ludzi Świeckich. (zmiana tajemnic Żywego Różańca).

1800 – Msza św. w kościele parafialnym.

1900 – kolacja na plebanii.

  

Msza św. dla chorych w Hospicjum w Nowogrodźcu. Powitanie Ks. Biskupa Stefana Cichego przez Dyrektora Karola Łapota.

 

Odwiedziny chorych na salach.

 

Powitanie Biskupa Stefana Cichego w drzwiach kościoła parafialnego przez Proboszcza Parafii Ks. Krzysztofa Słabickiego.

Modlitwa przed ołtarzem.

 

Msza św. w kaplicy w Zabłociu w czasie wizytacji kanonicznej.

 

Sakrament Bierzmowania w czasie wizytacji kanonicznej.

Spotkanie Biskupa legnickiego z Żywym Różańcem.

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE KSIĘDZA PROBOSZCZA

z racji Wizytacji Kanonicznej

J. E. Księdza Biskupa dr Stefana Cichego

w Parafii Nowogrodziec

4.03. i 6. 03. 2011 r.

 

Ekscelencjo!

Najdostojniejszy Księże Biskupie legnicki!

Z wielką radością witamy Ciebie w naszej Parafii w Nowogrodźcu. Po 5 latach od ostatniej wizytacji kanonicznej Pasterz naszego Kościoła legnickiego przybywa do naszej wspólnoty parafialnej, aby umocnić nas swoją obecnością i swoim słowem. Tak jak Apostołowie nawiedzali Gminy chrześcijańskie, aby ich umocnić w wierze i tworzyć z nimi Komunię w Bogu, tak i Ty jako ich następca, przybywasz do nas w tym niełatwych czasach, aby nas napełnić radością płynącą z wiary i miłości do Boga, aby w nas budować Komunię z Bogiem.

Witając cię Ekscelencjo w naszej parafialnej świątyni, która za dwa lata będzie obchodziła 220 lecie istnienia, pragnę przedstawić sprawozdanie duszpasterskie z działalności naszej parafii.

Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się 7 i 8 maja 2006 r., przeprowadził ją J.E. Ks. Bp dr Stefan Regmunt.

 • Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, liczy 5645 mieszkańców, w skład Parafii wchodzą miejscowości: Nowogrodziec, Milików, Zabłocie i Kolonia Milików.
 • Zdecydowana większość mieszkańców naszej Parafii ponad 90% utożsamia się z religią rzymskokatolicką, choć mieszkają tu także osoby niewierzące, nieutożsamiające się z żadną religią, bądź obojętne religijnie oraz wyznawcy innych religii: Świadkowie Jehowy, Zielonoświątkowcy.
 • Na terenie naszej Parafii znajduje się kościół parafialny p.w. św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, kaplica mszalna św. Jana Chrzciciela w Zabłociu, kościół pomocniczy św. Mikołaja w Nowogrodźcu oraz  kaplica przedpogrzebowa przy kościele św. Mikołaja, a także plebania, garaż i budynek gospodarczy oraz dom parafialny (organistówka), wszystkie te obiekty są własnością Parafii.

Msze św. odprawia się w niedziele: 700, 900, 1030, 1200 i 1800.

W dni świąteczne o godz.: 900, 1030, 1630 i 1800.

W dni powszednie o godz. 700 i 1800.

W niedzielnych mszach św. uczestniczy około 40 - 50 % wiernych zobowiązanych do uczestnictwa.

Na terenie Parafii znajdują się trzy Cmentarze: parafialny przy kościele św. Mikołaja (zamknięty), komunalne przy ul. Sienkiewicza i Słowackiego.

 • W Parafii od ostatniej wizytacji pracowali: śp. Ks. Kanonik Jan Słomka, który zmarł 17 listopada 2007 r., z wielką gorliwością pracował przez 28 lat w tutejszej parafii, parafianie wspominają go z wielką czcią i szacunkiem, dlatego też ufundowali mu za tę gorliwą pracę nagrobek, który został poświęcony przez Waszą Ekscelencję.

Od 25 listopada 2007 Proboszczem Parafii jest mówiący te słowa Ks. Krzysztof Słabicki. Od ostatniej wizytacji w Parafii pracowali księża wikariusze: Ks. Jacek Wojeński, Ks. Paweł Jagusz, Ks. Artur Szumski, Ks. Przemysław Tur i obecny wikariusz Ks. Sławomir Dębowiak.

 • Na terenie naszej parafii znajdują się: Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Nowogrodźcu. Jest także Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

W szkołach i przedszkolu odbywa sie katechizacja w wymiarze 2 godzin tygodniowo i 99% dzieci i młodzieży uczestniczy w katechizacji.

W naszej parafii jest organistą - Pan Włodzimierz Ruciński.

Kościelnymi w naszej parafii są: w kościele parafialnym Pan Walenty Bober, w kaplicy filialnej w Zabłociu Pan Feliks Żądło, a w kościele pomocniczym św. Mikołaja Pan Ferdynand Duda. O porządek w kościele parafialnym dba Pani Janina Puk, a Pani Matylda Kołodziej troszczy się o szaty i bieliznę kościelną,  w kościele pomocniczym i w kaplicy w Zabłociu o porządek dbają parafianie.

Na plebanii gospodynią jest Pani Danuta Chmiel.

W naszej Parafii pomagają rozdzielać Komunię Świętą i zanoszą Ją chorym czterej Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej: Pan Krzysztof Makuch, Pan Adam Sudoł, Pan Ireneusz Ślusarczyk i Pan Andrzej Kołodziej.

Wszystkim pracującym w służbie kościelnej bardzo serdecznie dziękuję w obecności Księdza Biskupa za gorliwą pracę i wielkie zaangażowanie na rzecz Kościoła i parafii oraz za wszelką pomoc dla mnie osobiście.

 • Co roku przeżywamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe i wielkopostne, w których bierze udział około 25 % parafian, a w czerwcu 2010 r. obyły sie tygodniowe Misje Święte, które poprowadzili Księża Salwatorianie, które przygotowywały nas do przepięknej Uroczystości ogłoszenia św. Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta i Gminy Nowogrodziec.

W wielkim poście odbywają się Rekolekcje dla dzieci i młodzieży, 99% uczniów uczestniczy w spotkaniach rekolekcyjnych, które odbywają sie w Auli Szkoły Podstawowej.

 • Wielu Parafian korzystało z sakramentu spowiedzi i Komunii św. w ciągu całego roku, a szczególnie w I-e piątki miesiąca i w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Zaś około 40 chorych korzysta ze spowiedzi i Komunii św. w I-y piątek miesiąca w domu, w minionym roku odwiedziliśmy 407 osób w domach ze spowiedzią i Komunią św. oraz w każdą sobotę odwiedzamy około 65 osób z Komunią św. w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nowogrodźcu.
 • W minionym roku udzielono:
  • 50 chrztów dzieciom,
  • do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 56 dzieci z kl. II i 2 osoby dorosłe,
  • Sakrament Bierzmowania przyjęło 74 osoby,
  • 24 par zawarło Sakrament Małżeństwa, ale z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że wzrosła znacząco liczba związków niesakramentalnych, w tym bez żadnych przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego, często żyjący w konkubinacie tłumaczą się brakiem funduszy na wesele.
  • pogrzebano 46 zmarłych, w tym 19 osób zmarło bez Świętych Sakramentów.
  • rozdano 70 tyś. Komunii św.

  W naszej parafii działa:

 • Rada Parafialna,
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
 • Żywy Różaniec,
 • Wspólnota Kapłańska Ludzi Świeckich,
 • Krąg Biblijny,
 • Parafialny Zespół Synodalny I Synodu Diecezji Legnickiej,
 • Ruch Świat-Życie,
 • Duszpasterstwo młodzieżowe „Głębia”,
 • Eucharystyczny Ruch Młodych,
 • Schola dziecięca,
 • Służba Liturgiczna (ministranci, lektorzy, ceremoniarze, Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.),
 • Zespół charytatywny.

W naszej parafii corocznie odbywa się przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św., którym są objęte dzieci kl. II Szkoły Podstawowej, co tydzień odbywa sie spotkanie w salce na plebanii oraz przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, którym jest objęta młodzież gimnazjalna I-III kl., kl. I i II maja spotkania jeden raz w miesiącu, kl. III raz w tygodniu w salce na plebanii. Dwa razy w roku odbywa się także przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa, w którym uczestniczą narzeczeni, którzy chcą zawrzeć ślub kościelny, objęci są oni także opieka poradni przedmałżeńsko-rodzinnej. Są spotkania dla rodziców i chrzestnych przed Chrztem św. 

 • Od ostatniej wizytacji w parafii wykonano następujące prace:

- w kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu:odmalowano ściany w zakrystii i korytarzu do zakrystii, wykonano nową instalację wodną i kanalizacyjną, wykonano nową toaletę przy zakrystii, odmalowano ławki i wykonano tapicerkę na siedziskach ławek, największym zadaniem wykonanym był remont elewacji wieży kościoła, całość prac kosztowała 401.518 zł., z czego otrzymaliśmy dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Nowogrodziec kwotę 294.967zł., także chciałbym wspomnieć o remoncie murów klasztoru, który został przeprowadzony przez Urząd Gminy i Miasta Nowogrodziec, ale poprawiło to estetykę wokół kościoła i bezpieczeństwo, wykonano kostkę brukową przy Domu Parafialnym i chodnik do kościoła od Domu Parafialnego, wykonano nową bramę i ogrodzenie przy Domu Parafialnym, furtkę od strony kościoła na podwórko Domu Parafialnego, zakupiono 7 żyrandoli pod emporami i chórem, założono nowe żarówki energooszczędne w całym kościele i nowe reflektory w prezbiterium, odnowiono dwa konfesjonały. Pokryto kopułę wieży  kościoła blachą miedzianą, naprawiono deskowania kopuły i podświetlono wieżę, prace te zostały wykonane przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Uruchomiono piec grzewczy w kościele, wykonano nowy ołtarz kamienny i ambonkę, uruchomiono zegar na wieży kościoła, założono kurant, przerobiono konstrukcję mocowania dzwonów, założono nowe napędy i nowe sterowanie dzwonów, wysprzątano całą wieżę, zakupiono nowe szaty i sprzęty liturgiczne, aby zastąpić zniszczone lub brakujące.

- w kaplicy w Zabłociu: zakupiono monstrancję i kustodię do Najświętszego Sakramentu, wykonano kraty na okna w kaplicy założono nowe nagłośnienie, pomalowano wnętrze kaplicy i zakrystię, wykonano nowe szafy na szaty i paramenty liturgiczne, zakupiono nowe szaty liturgiczne.

- w kościele św. Mikołaja –  założono nowe nagłośnienie, wyłożono ławki tapicerką, pomalowano zakrystię i wykonano nowe szafy na szaty i paramenty liturgiczne, zakupiono nowe szaty liturgiczne, wysprzątano wieżę, wykonano nową szopkę.

- na plebanii: wykonano remont kapitalny plebanii, z wymianą okien,  instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, założono nowy piec miałowy C.O., wyremontowano kancelarię i wykonano nową szafę w kancelarii parafialnej.

- w domu parafialnym: dokończono remont budynku, założono centralne ogrzewanie z piecem miałowym, wykonano nowe bramy i wybrukowano podwórko, wyposażono pomieszczenia w meble.

Obecnie budynek został na czas remontu przedszkola użyczony dla jednej grupy przedszkolnej.

 • W naszej parafii w miesiącu marcu 2010 r. odbył sie Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
 • Z naszej Parafii rozwinął się ruch pielgrzymkowy, zostały zorganizowane Pielgrzymki m. in. do Rzymu, do Sanktuariów Maryjnych Europy – Fatimy, Lourdes, La Salette, do Trzebnicy, na Jasną Górę, do Lichenia, do Wilna i do Ziemi Świętej. Co roku grupa pielgrzymów uczestniczy w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej na Jasną Górę.
 • Na początku maja 2010 r. w naszym kościele gościliśmy Figurę św. Jana Vianneya z okazji Roku Kapłańskiego.
 • W maju 2009 i 2010 odbył sie w naszym kościele Festiwal Muzyczny, Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla, gościliśmy m. in. na koncertach słynnego skrzypka Konstantego Kulkę oraz laureata Festiwalu Chopinowskiego Kevina Kenerta.
 • W miesiącu czerwcu 2009 i 2010 odbyły się Festyny Parafialny, z okazji Odpustu Parafialnego.
 • W styczniu 2010 i 2011 r. odbyły sie Parafialne Zabawy Opłatkowe.
 • Parafia nie posiada długów, wszystkie świadczenie i opłaty na rzecz Kurii Biskupiej w Legnicy, Seminarium Duchownego w Legnicy i Domu Księży Emerytów są regulowane na bieżąco, również wszelkie opłaty wynikające z funkcjonowania Parafii są regulowane na bieżąco. Parafia nie posiada jakiś szczególnych oszczędności, ponieważ prace prowadzone w parafii pochłonęły wszystkie wpływające ofiary. Pieniądze parafialne, które pozostały w kasie parafialnej, są ulokowane na koncie parafialnym w Banku.
 • W naszej Wspólnocie parafialnej zauważa sie problem małżeństw niesakramentalnych, alkoholizmu i laicyzacji życia, który dotyka szczególnie młode pokolenie. Niechęć do angażowania sie w nowe formy pracy duszpasterskiej, małe zaangażowanie młodzieży w życie Parafii. Trudność sprawia to, że młodzież ponadgimnazjalna i studiująca wyjeżdża z Nowogrodźca i często szuka pracy w dużych miastach. Zauważa sie także problem braku pracy i dużego bezrobocia, często ludzie szukają zatrudnienia za granicą, na czym cierpią małżeństwa i rodziny.
 • Planujemy z prac remontowych: wymianę wentylatorów w piecu grzewczym w kościele parafialnym, odwodnienie kościoła i wyłożenie kostką brukową chodnika wokół kościoła parafialnego oraz przygotowujemy się do remontu dachu na kościele parafialnym.

W kaplicy w Zabłociu odprowadzenie wód opadowych oraz pomalowanie dachu kaplicy.

W kościele św. Mikołaja przygotowujemy się do remontu pokrycia wieży kościelnej, remontu chórów oraz remontu zabytkowych organów na ten remont staramy sie o pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej.

 • Pragnę w obecności Księdza Biskupa podziękować wszystkim, którzy  wspierają mnie w pracy duszpasterskiej i remontowej. Dziękuję wszystkim Parafianom za wszelką życzliwość i pomoc oraz za wszystkie ofiary na rzecz Parafii.
 • Dziękuję także za współpracę Władzom Gminy i Miasta Nowogrodziec, Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu, Chórowi „Harmonia”, Dyrekcji i pracownikom Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, Dyrekcji i całemu Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu i Gimnazjum w Nowogrodźcu. Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu.
 • Ekscelencjo, o moich Parafianach mogę powiedzieć, że są dobrzy, wierni Kościołowi, ofiarni jak na swoje możliwości, wszystkim więc za wszystko serdeczne – Bóg zapłać.

9 marca rozpoczął się Środą Popielcową Wielki Post. Wielu parafian podczas Mszy św. Środy Popielcowej przyjęło posypanie głów popiołem, jako znak podjęcia poprawy swojego życia słysząc słowa „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W czasie Wielkiego Postu jak co roku będą Nabożeństwa pasyjne: Gorzkie żale i Droga Krzyżowa. To czas pokuty i umartwienia. Choć nie dla wszystkich. Ciągle borykamy się z alkoholizmem, narkomanią, problemami małżeńskimi, wychowaniem dzieci i młodzieży. Niektórzy żyją jakby Boga nie było, a Wielki Post wcale im nie przeszkadza.

Od niedzieli 3 kwietnia do środy 6 kwietnia Renowacje Misji Świętych, połączone z Rekolekcjami Wielkopostnymi. Poprowadził je Ks. Roman Hamny – Salwatorianin. Frekwencja nie oszołamia. Wielu zapomniało o Renowacjach Misji Świętych, ale część tych najbardziej wiernych jak zwykle nie zawiodła.

W Wielkim Poście w naszej Parafii odbył praktykę duszpasterską diakon Adam Konobrodzki, który pomagał w parafii, w szkołach i hospicjum.

1 maja 2011 r. na placu Św. Piotra w Rzymie pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI, odbyła się Beatyfikacja Jana Pawła II. Nasz wielki rodak Jan Paweł II został błogosławionym. z naszej Parafii pod przewodnictwem Ksiedza Proboszcza Krzysztofa Słabickiego udała się grupa pielgrzymów, która uczestniczyła w Uroczystościach na placu św. Piotra w Rzymie. W pielgrzymce wieli także udział parafianie z Parafii Wniebowzięcia NMP w Słupie z Księdzem Proboszczem Zbigniewem Dylem i parafianie Parafii Matki Bożej Szkaplerznej ze Starego Węglińca z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Żądło. Pomimo wielkiego umęczenia, ponieważ całą noc czuwaliśmy na Via Conciliazione, aby wejść na Plac św. Piotra. Ale udało się! Byliśmy nieopodal obeliska na środku placu. Jesteśmy szczęśliwi i świadomi historyczności tego wspaniałego wydarzenia. Mieliśmy także okazję być po Uroczystościach beatyfikacyjnych w Bazylice św. Piotra i modlić się przy wystawionej trumnie z relikwiami bł. Jana Pawła II.

 

Błogosławiony Jan Paweł II

 

 

 

Trumna z Relikwiami błogosławionego Jana Pawła II.

 

         15 maja odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii  św. dzieci klas II Szkoły Podstawowej i Rocznica Pierwszej Komunii dzieci kl. III Szkoły Podstawowej. Jak zwykle Pierwsza Komunia to wielkie wydarzenie w życiu Parafii, a szczególnie dzieci i ich rodzin.

 

         Od 20 do 22 maja odbył się z inicjatywy Burmistrza Nowogrodźca Pana Roberta Relicha i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J. I. Schnabla”.

Koncerty zgromadził w naszym kościele parafialnym jak zwykle melomanów z naszego miasta i okolic. Ciekawy repertuar i dobre wykonanie są powodem do dumy z naszego Festiwalu. Między innymi wystąpił w piątkowym koncercie Bartłomiej Filipowicz mieszkaniec Nowogrodźca, który zachwycił swoją grą na gitarze klasycznej, a w czasie niedzielnej Sumy Chór „Harmonia” z Nowogrodźca wykonał utwory Józefa Ignacego Schnabla. Gratulujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom sukcesu na III Festiwalu Józefa Ignacego Schnabla. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mieli zaszczyt gościć Festiwal Schnablowski w naszym kościele parafialnym.

 

 

 

         27 maja w naszym kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu o godzinie 12.00 została odprawiona Msza św. z udziałem byłych mieszkańców naszego Miasta, mieszkających obecnie w Niemczech. Mszy św. przewodniczył Ks. Schmidt, który urodził się w Milikowie, zaś na organach grał syn byłego organisty z Nowogrodźca. Po Mszy św. na Cmentarzu przy ul. Sienkiewicza odbyła się Uroczystość poświęcenia Obeliska z Tablicą Pamiątkową poświęconą byłym mieszkańcom Nowogrodźca, którzy wnosili kościół Ofiarowania NMP, który znajdował się na Cmentarzu, ale został zniszczony w czasie II wojny światowej, a następnie rozebrany do fundamentów.

 

         12 czerwca Mszę św. Prymicyjną w naszym kościele odprawił Neoprezbiter Ks. Adam Konobrocki, który w naszej Parafii jako diakon odbywał praktykę duszpasterską.

 

         W niedzielę 19 czerwca odbył się Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Zabłociu.

 

         19 czerwca na placu przy Gimnazjum w Nowogrodźcu odbył się Festyn Parafialny. Wystąpił Kabaret „Grosik”, Zespół „Milikowianki z kapelą”, na boisku „Orlik” odbył się mecz piłki nożnej, pomiędzy reprezentacjami Policji Powiatu Bolesławieckiego, Radnymi Powiatu Bolesławieckiego i Old Boyc z Nowogrodźca. Było wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak zwykle Festyn udał się znakomicie, a dochód z Festynu w kwocie 9995 PLN został przeznaczony na zakupienie wyświetlacza tekstów do kościoła parafialnego. 

 

         25 i 26 czerwca odbyły się Dni Gminy Nowogrodziec pn. „Garniec Miodu”.

 

         W środę 29 czerwca odbył się doroczny Odpust parafialny ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła, Sumie odpustowej przewodniczył Ks. Prałat dr Dominik Drapiewski Dziekan z Jawora, a kazanie odpustowe wygłosił Ks. Kanonik dr Stanisław Kusik Dziekan z Bolesławca.

 

         W dniach od 5 do 18 sierpnia dzieci z naszej Parafii wzięły udział w koloniach letnich w Ustce organizowanych przez Caritas Diecezji Legnickiej.

 

Od 27 lipca do 7 sierpnia odbyła się Piesza Pielgrzymka z Bolesławca do Częstochowy na Jasną Górę. Jak co roku wzięli w niej udział pątnicy z naszej Parafii, w tym roku wraz z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Słabickim.

 

Ksiądz Krzysztof Słabicki Proboszcz z Nowogrodźca z Ks. dr Mariuszem Majewskim Głównym Przewodnikiem Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.

 

 

 

         W niedzielę 21 sierpnia o godz. 15.00 odbył się w naszym kościele parafialnym w Nowogrodźcu pogrzeb śp. Ks. Romana Łacha, który mieszkał u swoich rodziców w Parzycach (Parafia Zebrzydowa), ale codziennie przychodził do naszego kościoła w Nowogrodźcu. Był on Misjonarzem Miłości wyświęconym w 1989 r. w Meksyku. Jednak z powodu choroby nie mógł pełnić obowiązków kapłańskich i misyjnych, dlatego przebywał w domu rodzinnym. Jednak niespodziewana choroba nowotworowa spowodowała jego nagłe odejście do Domu Ojca Niebieskiego. Na polecenie Biskupa Stefana Cichego uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Ks. Kan. Krzysztof Słabicki Dziekan Rejonowy rejonu bolesławiecko-zgorzeleckiego, Proboszcz i Dziekan Nowogrodźca, a homilię pogrzebową wygłosił Ks. Kan. Zbigniew Kulesza, kolega kursowy zmarłego kapłana. W pogrzebie wzięło udział ponad 50 księży i wielu świeckich: krewnych i znajomych zmarłego oraz parafianie z Nowogrodźca i okolic. Zmarły kapłan został pochowany na Cmentarzu w Nowogrodźcu przy ulicy Sienkiewicza.

 

We wrześniu pod przewodnictwem Księdza Sławomira Dębowiaka, Wikariusza naszej Parafii, odbyła się Pielgrzymka do Lwowa.

 

1 października odbyła się Pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa. Grupa 50 członków Żywego Różańca z Księdzem Proboszczem odbyli autokarem Pielgrzymkę do naszego Diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego.

 

9 października Niedziela Papieska, zbierano ofiary na stypendia dla młodzieży i sprzedawano papieskie kremówki – cały dochód dla młodzieży.

 

5 listopada o godz. 11.00 Biskup Stefan Cichy poświęcił Nowy Cmentarz w Nowogrodźcu, Krzyż stojący na Cmentarzu oraz wybudowaną na nim kaplicę, która otrzymała wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystość ta zgromadziła wielu wiernych, którzy przyszli modlić się na nowym Cmentarzu.

 

20 listopada w Krakowie w kościele klasztornym o godz. 7.00 Mszę św. Celebrował Ks. Kan. Krzysztof Słabicki, Proboszcz z Nowogrodźca, Msza ta była transmitowana prze Pierwszy Program Telewizji Polskiej. We Mszy św. wzięła 100 osobowa grupa parafian z Nowogrodźca, którzy odbyli także pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

 

Rekolekcje Adwentowe poprowadzone przez Ks. Andrzeja Tarnowskiego, wikariusza Parafii Lubawka odbyły się od 4 do 7 grudnia. 

 

20 grudnia odbyło się „Kolędowanie na Nowogrodzieckim Rynku”, organizowane przez Urząd Miasta i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pan Wilhelm Tomczuk oraz Ksiądz Dziekan Dekanatu Nowogrodziec Krzysztof Słabicki złożyli życzenia Świąteczne wszystkim zgromadzonym, następnie wszyscy połamali się opłatkiem i wspólnie kolędowali.

 

W mijającym 2011roku:

 • § udzielono chrztu 58 dzieciom,
 • § do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej przystąpiło 59 dzieci z kl. II i 1 osoby dorosłe,
 • § Sakrament Bierzmowania przyjęło 51 osoby,
 • § 39 par zawarło Sakrament Małżeństwa,
 • § pogrzebano 42 zmarłych.

2008

Prawie cały styczeń przebiegł na odwiedzinach duszpasterskich w czasie Kolędy. Większość mieszkańców parafii zaprosiła księży do swoich domów, aby otrzymać Boże błogosławieństwo.

26 stycznia 2008r. w Bolesławcu odbyło się Opłatkowe Spotkanie dla Osób Niepełnosprawnych, z naszej Parafii udała się grupa autokarowa osób niepełnosprawnych. Uroczystościom przewodniczył Ksiądz Prałat Marek Mendyk, delegat Biskupa Legnickiego.

Na plebani w dalszym ciągu trwa remont, została wyremontowana kuchnia i łazienka na parterze plebanii.

19 lutego 2008r. odbyła się Wieczysta Adoracja w naszej Parafii, wielu parafian przez cały dzień przychodziło, aby adorować Jezusa w Eucharystii.

Od 13 do 16 marca 2008 r. trwały Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził O. Józef Trybal – Franciszkanin. W ramach Rekolekcji uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu wystawili w kościele „Misterium wielkopostne o Krzyżu”, które przygotowały Pani katechetka Lidia Dul i nauczycielka muzyki Pani Renata Dziuba.

W Niedzielę Palmową (16 marca 2008r.) 50 osób młodzieży z naszej Parafii wraz z Ks. Pawłem Jaguszem i Panią katechetką Haliną Turek, wzięło udział w spotkaniu młodych w Zgorzelcu, spotkaniu przewodniczył Biskup Legnicki Stefan Cichy.

W miesiącu kwietniu dokończono remont w pokojach gościnnych na plebanii.

13 kwietnia 2008r. odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego, w związku z I Synodem Diecezji Legnickiej.   

20 kwietnia 2008r. w naszej Parafii gościły Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, które po Mszach św. wygasiły konferencje na temat św. Marii de Mattias, założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, która to została wybrana na patronkę Bolesławca i okolic.

26 kwietnia 2008r. odbył się w Nowogrodźcu Finał Turnieju Piłki Halowej Ministrantów Diecezji Legnickiej, który to rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną w naszym kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła, pod przewodnictwem Księdza Dziekana Krzysztofa Słabickiego.

11 maja 2008r. podczas Mszy św. o godz. 1030 odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Parafialnego Zespołu Synodalnego w naszej Parafii.

Doroczna Uroczystość Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy ulicami miasta odbyła się 22 czerwca 2008r. Licznie zgromadzeni parafianie przeszli trasą procesji, aby uczcić Jezusa Eucharystycznego.

W dniach 23 – 25 maja 2008r. odbyły się Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec, pod hasłem „Nowogrodziec na folkowo”. 25 maja o godz. 1200 w kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu została odprawiona Uroczysta Msza św. w intencji mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec. Po Mszy św. w kościele odbył się koncert Pana Krzysztofa Adamca(wiolonczela) oraz Chóru „Harmonia”. Wszyscy zgromadzeni na koncercie byli zauroczenie wykonywaną muzyką.

Także 25 maja 2008r. w Parafii św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii Św. dzieci kl. II.

W maju wykonano nagrobek na grobie śp. Ks. Kanonika Jana Słomki oraz zagospodarowano teren wokół grobu. Nagrobek został wystawiony z ofiar składanych przez parafian, jako wyraz wdzięczności za 27 lat pracy kapłańskiej zmarłego Proboszcza i Dziekana.

5 czerwca 2008r. odbyła się Uroczystość Bierzmowania młodzieży kl. III Gimnazjum. Do Bierzmowania przystąpiła także młodzież z Parafii św. Antoniego w Gierałtowie i Matki Bożej Częstochowskiej w Gościszowie, razem 153 osoby. Uroczystości przewodniczyła i Sakramentu Bierzmowania udzielił J. E. Ks. Bp Stefan Cichy – Biskup Legnicki. Po Uroczystości Bierzmowania Biskup Legnicki poświęcił nagrobek śp. Ks. Kanonika Jana Słomki.

7 czerwca 2008r. 50 osobowa grupa młodzieży z Panią katechetką Haliną Tutek udała się na spotkanie do Lednicy k/Poznania.

W niedzielę 22 czerwca odbył się odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Zabłociu, Sumie odpustowej przewodniczył Ks. Kanonik Edward Franczak Wicedziekan Dekanatu Nowogrodziec i Proboszcz Parafii w Gierałtowie, zaś homilię odpustową wygłosił Ks. Kanonik Ryszard Jerie, Proboszcz z Gościszowa, licznie zebrani parafianie i goście uczcili Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.

29 czerwca doroczny Odpust Parafialny ku czci Św. Apostołów Piotra i Pawła, uroczystej sumie przewodniczył Ks. Kanonik Daniel Biszczanik, Proboszcz z Radogoszczy, a Słowo Boże wygłosił Ks. Kanonik Ryszard Soroka, Proboszcz z Piechowic.

Z dniem 25 sierpnia z Parafii w Nowogrodźcu został odwołany wikariusz, Ks. Paweł Jagusz, który został przeniesiony do Parafii Katedralnej w Legnicy. Nowym wikariuszem został mianowany neoprezbiter Ks. Sławomir Dębowiak.

Do pracy w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu został zatrudniony nowy katecheta Pan Wojciech Kochan, który objął lekcje w klasach I i II Gimnazjum.

14 września odbyły się Dożynki Gminne w Zabłociu – Mszy św. dożynkowej przewodniczył Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki, a homilię wygłosił Ks. Kanonik Ryszard Jerie Proboszcz z Gościszowa.

We wrześniu w naszej parafii odbywał praktykę diakońską dk Krzysztof Sieradzki.

We wrześniu od 15 do 23 odbyła się Pielgrzymka Jubileuszowa do Lourdes z naszej Parafii, z okazji 150 rocznicy objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. 

Biskup Legnicki dla naszej parafii w miesiącu grudniu ustanowił trzech Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej: Krzysztofa Makuch, Adama Sudoł i Ireneusza Ślusarczyka, którzy będą bardzo przydatni przy rozdzielaniu Komunii św. i zanoszeniu Jej dla chorych.

„Gwiazdka Życzliwości” stała się już tradycją naszego Miasta, na Rynku nowogrodzieckim po raz drugi odbyła się 23 grudnia, aby wspólnie świętować Boże Narodzenie. Życzenia Świąteczne złożyli Pan Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca i Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki.

W dniu 24 grudnia o godz. 1200, ogłoszono nowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej, został nim mianowany Ks. Prałat dr Marek Mendyk. W uroczystości ogłoszenia wziął udział Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki, który Biskupowi Nominatowi złożył gratulacje w imieniu Dekanatu Nowogrodziec.

2007

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła dnia 17 listopada 2007 r. została osierocona śmiercią Proboszcza. W Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu zmarł Ksiądz Kanonik Jan Słomka, Proboszcz Parafii w Nowogrodźcu i Dziekan Dekanatu Nowogrodziec.

Transporta zwłok zmarłego księdza do kościoła parafialnego w Nowogrodźcu odbyła się 19 listopada 2007 r. pod przewodnictwem Księdza Infułata, prof. dr hab. Władysława Bochnaka. Cała pogrążona w żałobie Parafia czuwała przy trumnie zmarłego Proboszcza. 20 listopada 2007 r. odbył się pogrzeb Księdza Kanonika Jana Słomki, któremu przewodniczył Biskup Stefan Cichy – Biskup Legnicki. W pogrzebie wzięło udział wielu księży z Diecezji Legnickiej, Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej oraz prawie cała wspólnota parafialna.

Na zakończenie uroczystości pogrzebowych, Biskup Legnicki ogłosił ustanowienie nowego Proboszcza i Dziekana w Nowogrodźcu. Został nim mianowany Ksiądz Kanonik Krzysztof Słabicki, dotychczasowy Proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Męcince.

 

Nowo mianowany Proboszcz i Dziekan przybył do Nowogrodźca dnia 25 listopada 2007 r., równocześnie w tym dniu został odwołany z Parafii Nowogrodziec wikariusz parafialny Ksiądz Jacek Wojeński, który został przeniesiony do Parafii św. Jadwigi w Złotoryi.

Dnia 2 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość wprowadzenie w urząd Proboszcza i Dziekana Księdza Krzysztofa Słabickiego. Obrzędu tego dokonał Biskup Legnicki Stefan Cichy.

Podczas wprowadzenia Biskup przekazał nowo mianowanemu Proboszczowi klucze do kościoła i innych obiektów parafialnych, jako znak przejęcia odpowiedzialności za Parafię. Nowy Proboszcz ucałował także ołtarz jako symbol czci dla miejsca przy, którym będzie sprawował Przenajświętszą Ofiarę Pana Jezusa. Został także przez Biskupa na ambonę, z której będzie nauczał i przekazywał Słowo Boże. Po uroczystościach w kościele na plebanii odbyła się kolacja z udziałem Biskupa i zaproszonych księży.

Zaraz po uroczystościach w grudniu rozpoczął się remont plebanii, rozpoczął się on od mieszkania Proboszcza. Podczas remontu wymieniono okna, odnowiono ściany i podłogi, ocieplono sufit, wyremontowano łazienkę, wykonano nową szafę w garderobie.

 

Po remoncie mieszkania proboszcza, wyremontowano mieszkanie dla księdza wikariusza. Ksiądz Paweł Jagusz wikariusz parafii w Nowogrodźcu zamieszkał w dwóch pokojach z łazienką.

Od drugiej niedzieli Adwentu (9 grudnia 2007r.) rozpoczęły się w naszej Parafii Rekolekcje adwentowe, które trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosił Ksiądz dr Dariusz Pudełko z Legnicy.

W drugą niedzielę Adwentu odbył się także odpust w kościele pomocniczym p. w. św. Mikołaja w Nowogrodźcu. Mszę św. Odpustową odprawił i kazanie wygłosił Ksiądz dr Dariusz Pudełko.

21 grudnia 2007r. na Rynku Nowogrodźca odbyła się „Gwiazdka Życzliwości” w czasie, której życzenia świąteczne złożyli Burmistrz Miasta Pan Robert Relich i Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki.

Bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia rozpoczęła się Wizyta Duszpasterska zwana Kolędą, w czasie której księża odwiedzili mieszkańców w domach. Była to sposobność do zapoznania się z parafią nowego Proboszcza.