2014

Czas poświąteczny, to odwiedziny kolędowe w katolickich rodzinach naszej Parafii. Ks. Krzysztof Słabicki i Ks. Przemysław Burnos odwiedzili mieszkańców naszej Parafii. Jak co roku wiele wrażeń, radości i spostrzeżeń z życia naszej wspólnoty parafialnej – 1440 rodzin przyjęło księdza po kolędzie, 234 rodziny nie przyjęły.

6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego i 3 Orszak Trzech Króli w naszym Mieście. Jak zwykle z kościoła parafialnego na Rynek w Nowogrodźcu za przewodem Gwiazdy Betlejemskiej przemaszerował barwny Orszak na czele z Mędrcami, aby oddać pokłon Bożemu Dziecięciu. W rolę Trzech Królów wsieli się Panowie: Mirosław Kalisz, Franciszek Kołodziej i Arkadiusz Kosior. Świętą rodziną byli Anna i Rafał Kołodziej z małym Hubertem. Młodzież z Gimnazjum w Nowogrodźcu przygotowała jasełkowe sceny, a Pan Bram swoją bryczką wiózł Mędrców do szopki. Orszak rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.

Trzej Królowie: Mirosław Kalisz, Franciszek Kołodziej i Arkadiusz Kosior.

Trzej Królowie: Mirosław Kalisz, Franciszek Kołodziej i Arkadiusz Kosior. 

Msza św. na rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli.

Msza św. na rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli.

Bryczka i konie Pana Bram z Nawojowa Śląskiego.

Bryczka i konie Pana Bram z Nawojowa Śląskiego. 

Święta Rodzina – Państwo Anna i Rafał Kołodziej z Hubertem.

Święta Rodzina – Państwo Anna i Rafał Kołodziej z Hubertem. 

Siostry Magdalenki z Lubania kolędują na Orszaku Trzech Króli.

Siostry Magdalenki z Lubania kolędują na Orszaku Trzech Króli.

 Orszakowa grupa kolędnicza pod przewodnictwem Panów Andrzeja Filistyńskiego i Andrzeja Kołodzieja.

Orszakowa grupa kolędnicza pod przewodnictwem Panów Andrzeja Filistyńskiego i Andrzeja Kołodzieja. 

Zespół „Milikowianki z kapelą”

Zespół „Milikowianki z kapelą”

25 stycznia odbyła się Parafialna Zabawa Opłatkowa, zebrano na remont dachu kościoła parafialnego 11.132 PLN.

Z początkiem marca do naszej Parafii na roczną praktykę duszpasterską został skierowany kleryk IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej Krystian Schmidt. Przez rok będzie w naszej Parafii przyglądał się pracy duszpasterskiej i przygotowywał się do kapłaństwa.

29 marca odbyła się Pielgrzymka do Częstochowy Ruchu Szensztackiego, na nocne czuwanie na Jasnej Górze. Po drodze pielgrzymi odwiedzili Winów koło Opola, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Szensztackiej.

 

Grupa pielgrzymów w Winowie k/Opola.

Grupa pielgrzymów w Winowie k/Opola. 

W dniach od 3 do 5 kwietnia gościliśmy w naszej Parafii Obraz Matki Bożej Szensztackiej. Auxiliar, czyli obraz pomocniczy nawiedza wszystkie miejsca w Polsce związane z Ruchem Szensztackim z okazji 100 rocznicy powstania Ruchu Szensztackiego. Maryja odwiedziła nasz kościół parafialny oraz kaplicę w Zabłociu.

 

Powitanie Matki Bożej Szensztackiej i Msza św. w kościele parafialnym w Nowogrodźcu.

Powitanie Matki Bożej Szensztackiej i Msza św. w kościele parafialnym w Nowogrodźcu.

Nałożenie koron na kapliczki, które pielgrzymują w Parafii Nowogrodziec.

Nałożenie koron na kapliczki, które pielgrzymują w Parafii Nowogrodziec.

 

Członkowie Ruchu Szensztackiego z Parafii Nowogrodziec.

Członkowie Ruchu Szensztackiego z Parafii Nowogrodziec. 

W czasie nawiedzenia wielu parafian na Mszach św., indywidualnych czuwaniach, nabożeństwach i Apelach Jasnogórskich gromadziło się przy Maryi w Jej znaku Matki Pielgrzymującej – Patronki Nowej Ewangelizacji.

Auxiliar w kaplicy w Zabłociu.

Auxiliar w kaplicy w Zabłociu. 

Msza św. z obrazem Matki Bożej Szensztackiej w kaplicy w Zabłociu.

Msza św. z obrazem Matki Bożej Szensztackiej w kaplicy w Zabłociu.

Z Nowogrodźca przekazany został Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do Parafii Gierałtów, do kościoła w Czernej, gdzie powstał krąg przyjmujący Maryję w swoich domach.

Od 10 do 12 kwietnia odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, a poprowadził je Ksiądz Kanonik Szymon Bajak, Proboszcz Parafii Chmieleń.

27 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na Placu św. Piotra w Rzymie, odbyła się Kanonizacja św. Jana Pawła II. Z naszej Parafii pod przewodnictwem Księdza Dziekana Krzysztofa Słabickiego odbyła się Pielgrzymka do Rzymu, aby uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. W czasie Pielgrzymki nawiedzono także San Giovanni Rotondo i Monte San Angelo związane ze Świętym Michałem Archaniołem.

Od 18 do 21 maja w naszej Parafii odbyło się Nawiedzenie Obrazu Świętego Józefa, który pielgrzymuje po naszej Diecezji i nawiedza wszystkie kościoły.  Rozpoczęcie nawiedzenia w dniu 18 maja zostało połączone z obchodami Jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich Księdza Krzysztofa Słabickiego Proboszcza z Nowogrodźca. Ksiądz Jubilat przyjął Święcenia Kapłańskie 20 maja 1989 r. w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Jako wikariusz pracował w Parafiach: Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu, Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, a następnie jako Proboszcz w Parafiach: Narodzenia NMP w Opolnie Zdrój i św. Andrzeja Apostoła Męcince. Obecnie od 2007 r. jest Proboszczem w Nowogrodźcu. Mszy św. Przewodniczył Ksiądz Jubilat, a kazanie wygłosił Ks. Prałat Józef Lisowski – Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej. Zgromadzili się także Księża Jubilaci – koledzy kursowi Księdza Proboszcza, Księża Goście oraz Rodzina i zaproszeni goście. Po Mszy św. w kościele parafialnym, zaproszeni goście udali się do auli Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu na poczęstunek.

Obraz św. Józefa przebywał w Parafii Nowogrodziec do środy 21 maja, nawiedził także kościół św. Mikołaja oraz kaplicę w Zabłociu. Program nawiedzenia umożliwiał wszystkim modlitwę przy Obrazie św. Józefa, dlatego wielu parafian skorzystało z okazji, aby św. Józefowi powierzyć swoje radości i troski oraz modlić się o Jego pomoc.

Z Nowogrodźca Obraz św. Józefa przekazano do Parafii  MB Częstochowskiej w Gościszowie.

Ks. Krzysztof Słabicki – Jubilat obchodzący 25-lecie kapłaństwa.

Ks. Krzysztof Słabicki – Jubilat obchodzący 25-lecie kapłaństwa. 

Powitanie Obrazu św. Józefa w Nowogrodźcu.

Powitanie Obrazu św. Józefa w Nowogrodźcu. 

Msza św. na powitanie Obrazu św. Józefa i z okazji Jubileuszu 25-lecia Ks. Krzysztofa Słabickiego.

Msza św. na powitanie Obrazu św. Józefa i z okazji Jubileuszu 25-lecia Ks. Krzysztofa Słabickiego. 

Rada Parafialna na Jubileuszu Ks. Krzysztofa Słabickiego.

Rada Parafialna na Jubileuszu Ks. Krzysztofa Słabickiego.

 VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u J. I. Schnabla” rozpoczął się 22 maja i trwał do 25 maja. Jak zwykle uczta dla melomanów.

Rozpoczynamy remont dach kościoła parafialnego w Nowogrodźcu, po uzyskaniu dotacji z Unijnego Programu Odnowy Wsi w wysokości 224 tyś. PLN i przeprowadzeniu konkursu ofert wybrano Firmę Wojtek Pana Tadeusza Zarembeckiego z Nowogrodźca, która wykona remont dachu kościoła za kwotę 595 tys. PLN. Stan dachu wymagał koniecznie remontu. Pozostałą kwotę złożyli parafianie jako ofiary na remont dachu.

Do pracy przy remoncie dachu przystąpiono od końca maja, systematycznie zmieniając pokrycie dachu, naprawiając i konserwując więźbę dachową. Dzięki dobrej pogodzie i solidnej pracy, remont postępował bardzo szybko. Prace zakończyły się na początku września. Prace remontowe przy dachu został odebrany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze oraz przedstawiciela Legnickiej Kurii Biskupiej, a także Księdza Proboszcza i Pana Tadeusza Zarembeckiego wykonawcę remontu.

Wysprzątano także strych kościoła i założono podesty komunikacyjne, które umożliwiają poruszanie się po strychu kościoła. Zainstalowano także oświetlenie na strychu kościoła.

Kościół parafialny w Nowogrodźcu od strony północnej przed remontem dachu.

Kościół parafialny w Nowogrodźcu od strony północnej przed remontem dachu. 

Stan więźby dachowej i poszycia dachu przed remontem. 

Prace przy dachu.

Prace przy dachu. 

To już końcówka dachu.

To już końcówka dachu. 

 

 

Dach po remoncie strona południowa.

Dach po remoncie strona południowa.

Przy okazji remontu dachu kościoła przeprowadzono, także remont dachu plebani i budynku gospodarczego. Mamy już naprawione wszystkie dachy przy kościele parafialnym. Dzięki ofiarności naszych parafian udało się nie tylko wyremontować dach kościoła, ale także dach plebani i dach szopki na podwórku plebanijnym. To bardzo duża inwestycja w naszej Parafii.

Od 28 czerwca do 2 lipca gościliśmy w naszej Parafii 20 osobową grupę dzieci i młodzieży z Białorusi z Grodna. Z Siostrą Walerią przyjechała Schola z polskiej Parafii w Grodnie. Nasi goście mieszkali w domach prywatnych u rodzin, które zechciały przyjąć do siebie dzieci z Białorusi. Byliśmy na wycieczce we Wrocławiu, w Krzeszowie i Bolesławcu. Wszystko dzięki Ruchowi Szensztackiemu, a szczególnie Pani Urszuli Krzywdziańskiej, która była inicjatorką tego przyjazdu i zaopiekowała się wraz z innymi członkami Ruchu naszymi Gośćmi.

W tym roku Boże Ciało późno, bo dopiero 19 czerwca, ale jak co roku z Najświętszym Sakramentem odbyliśmy Procesję Eucharystyczną ulicami naszego Miasta do czterech ołtarzy. Dzieci sypały kwiaty Panu Jezusowi, były obecne Poczty Sztandarowe i wieli parafian. Cztery Ołtarze przygotowali parafianie z Ołdrzychowa, Milikowa, ul. Mickiewicza i Kolejowej, Zabłocia, ul. Nowogrodzkiej i Koloni Milików.

 

Ołtarz mieszkańców Ołdrzychowa.

Ołtarz mieszkańców Ołdrzychowa. 

Ołtarz mieszkańców ul. Mickiewicza i Kolejowej.

Ołtarz mieszkańców ul. Mickiewicza i Kolejowej. 

Ołtarz mieszkańców Milikowa.

Ołtarz mieszkańców Milikowa. 

Ołtarz Kol. Milików, ul. Nowogrodzkiej i Zabłocia.

Ołtarz Kol. Milików, ul. Nowogrodzkiej i Zabłocia.

22 czerwca Odpust w Zabłociu ku czci św. Jana Chrzciciela, połączony z 25-leciem kaplicy w Zabłociu. W lipcu 1989 r. ówczesny Biskup Pomocniczy Wrocławski Tadeusz Rybak poświęcił nowo wybudowaną kaplicę mszalną z punktem katechetycznym w Zabłociu. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Kanonik Ryszard Jerie, Proboszcz Parafii Gościszów, a kazanie odpustowe wygłosił Ksiądz Kanonik Zenon Wnuk, Proboszcz Parafii Brzeźnik. Przybyli Księża z Dekanatu Nowogrodziec i została poświęcona Tablica Pamiątkowa poświęcona śp. Księdzu Kanonikowi Janowi Słomce budowniczemu kaplicy w Zabłociu.

29 czerwca o godz. 10.30 w czasie Uroczystej Sumy Odpustowej uczciliśmy św. Piotra i Pawła, Patronów naszej Parafii. Sumie Odpustowej przewodniczył Ksiądz Edward Franczak, emerytowany Proboszcz z Gierałtowa, a kazanie wygłosił Ksiądz Przemysław Burnos nasz wikariusz. W tym dniu także odbyły się w Ocicach uroczystości pożegnania Księdza Jerzego Marczaka, który odchodzi na emeryturę.

Od lipca do naszej Parafii Biskup legnicki skierował jeszcze jednego księdza wikariusza – Ks. Kamila Bulandę, który przybył do nas z Parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu.

25 lipca gościliśmy Pieszą Pielgrzymkę ze Zgorzelca, wędrują na Jasną Górę. Daliśmy im nocleg i następnego dnia wyprawiliśmy w dalszą drogę.

31 sierpnia w Nowogrodźcu odbyły się Dożynki Gminne, o godz. 13.00 w kościele św. Ap Piotra i Pawła odbyła się Uroczysta Msza św. dziękczynna za plony, a następnie dalsza część Dożynek na bocznym boisku przy ul. Wesołej.

W październiku zostały założone rynny i odprowadzono wody opadowe w kaplicy w Zabłociu.

16 listopada gościliśmy w naszej Parafii Księdza Władysława Kozioła, Oblata Maryi Niepokalanej, który przez długie lata był misjonarzem w Kamerunie, opowiadał o swojej pracy misyjnej i rozprowadzał kalendarze misyjne.

Na początku grudnia wykonano i zamontowano witraż w oknie za ołtarzem głównym w kościele św. Mikołaja. Witraż przedstawia Patrona świątyni św. Mikołaja. Został wykonany przez Pana Tomasza Michalskiego z Jeleniej Góry, a ufundowali go mieszkańcy Nowogrodźca.

Rekolekcje Adwentowe od 7 do 10 grudnia wygłosił Ksiądz Dziekan Piotr Ważydrąg z Żarowa. Były małe perypetie, ponieważ miał być rekolekcjonistą Ksiądz Witold Baczyński z Wałbrzycha, ale zachorował i kilka dni prze Rekolekcjami trzeba było szukać nowego rekolekcjonisty. Z pomocą przyszedł Ksiądz Piotr Ważydrąg, który podjął się wygłoszenia naszych Rekolekcji Adwentowych.

28 grudnia, jak co roku w  Święto Świętej Rodziny obchodziliśmy Jubileusze Małżeńskie.

W 2014 roku:

  • zostało ochrzczonych 72 dzieci,
  • Sakrament Bierzmowania przyjęło 64 osoby,
  • 34 par zawarło Sakrament Małżeństwa,
  • pogrzebano 44 zmarłych.
  • rozdano ponad 72 tyś. Komunii św.