Parafia pw.Św. Apostołów Piotra i Pawław Nowogrodźcu

Intencje na dziś

poniedziałek, 23.05.2022
07:00
Parafialny
  1. ++Jan, Helena, Mieczysław, Maria, Teresa i Andrzej Gajewscy.
  2. +Grzegorz Antoniewicz 30 dni po śm. i pogrzebie – od uczestników pogrzebu.
18:00
Parafialny
  1. +Krystyna Nieradka (gr. 23)
  2. W int. Magdaleny Mudrak z okazji rocznicy urodzin z prośbą o Boże bł., dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej.

Misje Świete

Informacja o misjach:

          Drodzy! Jest w Polsce taka tradycja, aby co dziesięć, lub co kilkanaście lat, urządzać misje parafialne. Nasza Parafia będzie przeżywać takie misje już niedługo - od 29 maja do 5 czerwca 2022 roku. Pragniemy z głęboką wiarą przeżyć ten czas łaski i otworzyć się na wszelkie dary z nieba jakie Jezus i Maryja pragną nam udzielić. Do tego wielkiego i ważnego wydarzenia w parafii przygotowujemy się poprzez modlitwę, przygotowanie zewnętrzne do misji, a w ostatnim miesiącu również poprzez kazania wprowadzające. Uczyńmy wszystko co możliwe, aby umożliwić działanie łaski Bożej w naszych sercach podczas świętego czasu misji.

Co to są misje parafialne?

          Misje parafialne to przede wszystkim wydarzenie wiary, które będzie trwało         8 dni. Owszem, przyjadą do nas misjonarze, którzy będą nam głosić Słowo Boże. Będziemy się gromadzić tutaj w świątyni na Mszach św. i na nabożeństwach.

Jednak misje parafialne to nie tylko to. To przede wszystkim czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

Dlaczego się je organizuje?

          Po dokonaniu dzieła Odkupienia (po męce, śmierci i zmartwychwstaniu), Jezus zlecił głoszenie Słowa Bożego założonej przez siebie wspólnocie wiernych - czyli Kościołowi. Pamiętamy na pewno polecenie, jakie Jezus wydał apostołom tuż przed swoim wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Tak zaczęła się praca misyjna Kościoła, który ciągle posyła chrześcijan do ludzi, którzy Jezusa jeszcze nie znają.

          Chrześcijanom ciągle zagrażają rozmaite duchowe niebezpieczeństwa; grozi im upadek obyczajów, a często podejmują styl życia sprzeczny z zasadami wynikającymi   z Ewangelii. W takiej sytuacji Kościół posyłał do swoich wiernych specjalnie przygotowanych misjonarzy, którzy obdarzeni odpowiednimi charyzmatami przez Ducha Świętego, współpracując z Jego łaską i Jego Mocą, odnawiali i pozyskiwali wielu ludzi na nowo dla Chrystusa.

          Tak było w historii Kościoła przez wieki i tak jest również dzisiaj. Św. Jan Paweł II nazwał Misje Święte „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”.

Po co się je organizuje?

          Mają one pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka                 z Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd konieczność ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, że to On jest jedynym Odkupicielem świata, inaczej doczesne zaangażowania bez więzi z Nim nie wydadzą prawdziwych owoców dla zbawienia świata.

          Misje parafialne mogą także pomóc w naszym osobistym nawróceniu i we wzajemnym pojednaniu. Można je porównać do starotestamentalnego Roku Jubileuszowego, w którym przez powszechną amnestię (darowanie) wszystko wracało do pierwotnego stanu (por. Kpł 25, 8-11a). Wówczas niewolnicy odzyskiwali wolność          i wracali do swoich rodów, darowano niespłacone jeszcze pożyczki, odzyskiwano własność utraconą za długi. Rok szabatowy bronił Izraelitów przed zubożeniem, chronił przed wytworzeniem się wśród nich klasy bezwzględnych bogaczy, podkreślał solidarność rodziny.

Co mogę zrobić dla misji?

          Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa. To On będzie tu obecny także w posłudze misjonarzy. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy również my uczynili wysiłek. Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych

1/ modlić się

          To bardzo ważne, abyśmy się modlili w ich intencji: indywidualnie, wspólnie       w domu całą rodziną, w czasie nabożeństw. Pisząc prośby na Nowennę Nieustanną, prośmy także o łaski potrzebne do dobrego przeżycia tego wydarzenia. W Wielkim Poście podejmujmy wyrzeczenia (dobre postanowienia) w ich intencji. Ci z nas, którzy niosą krzyż choroby, niech zechcą te swoje cierpienia ofiarować w intencji misji.

2/ mówić o nich

          Są takie sytuacje, kiedy człowiek zamyka się na Boga. Bóg staje się dla niego kimś obojętnym. Chrystus jednak chce przyjść do każdego człowieka. Przypomina się tutaj znana nam z Ewangelii scena pewnego spotkania. Zacheusz bardzo pragnął zobaczyć Jezusa, bo dowiedział się od innych ludzi, że miał On przechodzić przez miasto. Jezus powiedział do Zacheusza: „Dziś chcę się zatrzymać w twoim domu", a ten przyjął Pana rozradowany i zbawienie stało się udziałem jego domu.

          Mówmy zatem o misjach domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji.

3/ pomóc w przygotowaniach.

          Przygotowanie rozmaitych rzeczy i spraw, które pomogą nam lepiej przeżyć spotkanie z Jezusem w czasie misji parafialnych wymaga sporo wysiłku i nie może być czynione tylko przez księży. Kiedy zostaniemy o coś poproszeni przez Duszpasterzy, nie odpowiadajmy: „nie”, „nie mogę”, ale okażmy im pomoc, a Bóg z całą pewnością nam to wynagrodzi.

4/ zaangażować się w nie osobiście

          Ułóżmy sobie czas tak, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań. Nie organizujmy w tym czasie imienin, urodzin, jubileuszy itp. Również świąteczne porządki i zakupy zróbmy poza okresem misji.

          Kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki  i prace, które możemy wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach św. i nabożeństwach misyjnych, dajmy Bogu możliwość, aby przez swoje Słowo kształtował nasze życie.

Plan Misji Świętych

SOBOTA 28.05– Rozpoczęcie Misji świętych

W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka

18.00 Msza św. z kazaniem – powitanie misjonarzy

 

NIEDZIELA 29.05

Bóg jest Miłością

  7.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

  9.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich (św. Mikołaj)

  9.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich (Zabłocie)

10.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

12.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

 

PONIEDZIAŁEK 30.05

Kto nie miłuje, trwa w śmierci

  9.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich (św. Mikołaj)

10.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

16.00 Spotkanie misyjne dla dzieci

17.00 Msza św. z kazaniem dla dorosłych, dzieci

i młodzieży (Zabłocie)

18.00 Msza św. z kazaniem dla dorosłych i młodzieży

          Po Mszy św. – Nauka stanowa dla kobiet i mężczyzn

 

WTOREK 31.05 – Dzień pojednania

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca

  9.00 Misyjna uroczystość pojednania (św. Mikołaj)

10.30 Misyjna uroczystość pojednania

16.00 Spotkanie misyjne dla dzieci

17.00 Misyjna uroczystość pojednania

          dla dorosłych, dzieci i młodzieży (Zabłocie)

18.00 Misyjna uroczystość pojednania dla dorosłych i młodzieży

21.00 Apel misyjny

 

ŚRODA 1.06 – Dzień spowiedzi

Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie

  8.30 – 9.00 Spowiedź (św. Mikołaj)

  9.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich (św. Mikołaj)

  9.30 Spowiedź

10.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

15.30 Spowiedź - dzieci

16.00 Spotkanie misyjne dla dzieci

16.30 Spowiedź (Zabłocie)

17.00 Msza św. z kazaniem dla dorosłych, dzieci i młodzieży (Zabłocie)

17.00 - 18.00 Spowiedź

18.00 Msza św. z kazaniem dla dorosłych i młodzieży

21.00 Apel misyjny

 

CZWARTEK 2.06 – Dzień Eucharystii

To jest Ciało moje!

  9.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich (św. Mikołaj)

10.30 Misyjna Uroczystość Eucharystyczna dla wszystkich

17.00 Msza św. z kazaniem dla dorosłych, dzieci i młodzieży (Zabłocie)

18.00 Misyjna Uroczystość Eucharystyczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży

21.00 Apel misyjny

 

PIĄTEK 3.06 – Dzień opowiedzenia za Chrystusem

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony

  9.00 Misyjna uroczystość opowiedzenia za Chrystusem (św. Mikołaj)

10.30 Misyjna uroczystość opowiedzenia za Chrystusem

11.30 Odwiedziny chorych po domach

17.00 Misyjna uroczystość opowiedzenia za Chrystusem

          dla dorosłych, dzieci i młodzieży (Zabłocie)

18.00 Misyjna uroczystość opowiedzenia za Chrystusem

          dla dorosłych, dzieci i młodzieży

          Po Mszy św. – nauka stanowa dla młodzieży

21.00 Apel misyjny

 

SOBOTA 4.06 – Dzień Maryjny

Oto Matka Twoja

  9.00 Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich - przychodzą całe rodziny

10.30 Msza św. z kazaniem dla ludzi starszych i chorych

17.00 Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich (Zabłocie) przychodzą całe rodziny

18.00 Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich - przychodzą całe rodziny

 

NIEDZIELA 5.06 – Zakończenie Misji świętych

Wy jesteście świadkami tego

  7.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

  9.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich (św. Mikołaj)

  9.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich (Zabłocie)

10.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

12.00 Uroczyste zakończenie Misji Świętych

          Poświęcenie krzyża misyjnego

          Msza św. z kazaniem dla wszystkich

          Błogosławieństwo z odpustem zupełnym

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich