Parafia pw.Św. Apostołów Piotra i Pawław Nowogrodźcu

Intencje na dziś

czwartek, 25.07.2024
09:00
Parafialny

++rodziców i zm. z rodz. Nieratka, Marek i Kaczmarczyk.

18:00
Parafialny

++Anna, Józef i Henryk Polak.

,,Zabezpieczenie ścian i fundamentów kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu”

W dniu 10 czerwca br. zakończono inwestycję pn. ,,Zabezpieczenie ścian i fundamentów kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu”. Komisja odbiorowa w składzie ks. Krzysztofa Słabickiego – Proboszcza Parafii, Przedstawiciele Konserwatora Zabytków Delegatury w Jeleniej Górze, ks. Stanisław Szupieńko – Diecezjalny Konserwator Zabytków, Wykonawca i Kierownik Budowy. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz montaż nowych rynien i rur spustowych o większych średnicach, które skutecznie odprowadzą wodę do kanalizacji deszczowej. Celem zadania było odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji co spowoduje zatrzymanie zalewania ścian przez wody opadowe, zatrzyma postępujące zawilgocenie na zewnątrz i wewnątrz kościoła.

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o. wraz z firmą Budownictwo Dekarsko – Blacharskie Rafał Tomczyk. Wartość wykonanych prac wynosi 485 000,00 zł w tym: 9 700,00 zł z dotacji celowej Gminy Nowogrodziec a 475 300,00 zł Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w ramach Promesy udzielonej Gminie Nowogrodziec przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Odwonienie i zagospodarowanie wód deszczowych było kluczowe i niezbędne dla ratowania budynku naszego kościoła.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w jakikolwiek sposób w realizację tego projektu, szczególnie poprzedniemu Burmistrzowi Nowogrodźca Panu Robertowi Relichowi i obecnej Pani Burmistrz Joannie Świder wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.