Intencje

VII TYDZIEŃ ZWYKŁY

niedziela
07:00
Parafialny

O łaskę zdrowia dla chorych, ulgę dla cierpiących, dobrą śmierć dla konających – int. Róż Matki Bożej Królowej Pokoju (zelatorka P. Kołodziej).

09:00
Św. Mikołaja

+Zbigniew Przykota 7 rocz. śm.

09:00
Zabłocie

+Franciszek.

10:30
Parafialny

Za członkinie Róży i ich rodziny – int. Róży Matki Bożej Łaskawej (zelatorka P. Zarembecka)

12:00
Parafialny

W int. Domu Dziennego Pobytu z ok. 9 rocz. powstania.

18:00
Parafialny

Dziękczynna, z podziękowaniem Matce Bożej za otrzymane łaski.

poniedziałek
07:00
Parafialny
  1. +Tomasz Raboł miesiąc po śm. i pogrzebie – od uczestników pogrzebu.
  2. W int. syna o potrzebne łaski i nawrócenie – od matki.
18:00
Parafialny
  1. Dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Feliksa z ok. 75 rocz. urodzin.
  2. Dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże bł., wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia dla Filipa z racj 1 rocz. urodzin.
wtorek
07:00
Parafialny

+Franciszek Dąbal miesiąc po śm. i pogrzebie – od uczestników pogrzebu.

18:00
Parafialny

W int. Józefy i Eugeniusza oraz ich dzieci i wnuków o Boże bł. dla nich.

środa
10:30
Parafialny

+Stanisław, Anna i Jan Czaban.

16:30
Parafialny

O zdrowie i Boże bł. dla mamy Teresy.

18:00
Parafialny

W int. członkiń z Róży i ich rodzin – int. Róży Matki Bożej Fatimskiej (zelatorka P. Bober).

czwartek
07:00
Parafialny

+Łukasz Zarembecki miesiąc po śm. i pogrzebie – od uczestników pogrzebu.

18:00
Parafialny

++Eugeniusz Klimek 30 rocz. śm. i Gizela Klimek 28 rocz. śm.

piątek
09:00
Parafialny

++Stefania i Jan Reguła.

17:30
Parafialny

+Paweł Rosa 1 rocz. śm.

sobota
07:00
Parafialny

W int. mamy Stefanii Walęga z ok. 90 rocz. urodzin.

18:00
Parafialny

Dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże bł., wszelkie łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej, dar zdrowia dla Pawła.

I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

niedziela
07:00
Parafialny

+Irena Jakubcewicz (gr. 1)

09:00
Zabłocie

W int. Bartosza z ok. 18 rocz. urodzin, o Boże bł., światło Ducha św. i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu.

09:00
Św. Mikołaja

+Anna Ożarowska 2 rocz. śm.

10:30
Parafialny

+Mirosław Gortych – od siostry z rodziną.

12:00
Parafialny

++Genowefa Omiatacz 7 rocz. śm. i Benedykt Wiśniewski.

17:45
Parafialny

++Rozalia i Michał Rudzik.

poniedziałek
07:00
Parafialny
18:00
Parafialny
wtorek
07:00
Parafialny
18:00
Parafialny
środa
07:00
Parafialny
18:00
Parafialny
czwartek
07:00
Parafialny
18:00
Parafialny
piątek
07:00
Parafialny
18:00
Parafialny
sobota
07:00
Parafialny
18:00
Parafialny